A tizenkettedik ház – Indus asztrológia

Sunil Kumar Sharma, indiai asztrológus Ambala-ban (Haryana állam) született és ugyanott végezte el az egyetemet 1993-ban. 1996-ban végzett mesterkurzust és elkezdte gyakorló éveit, egészen 2001-ig. Ahogy elmondta, a tanulás, a kitartás, egy hiteles mester irányítása és sok gyakorlat szükséges ahhoz, hogy valakiből jó asztrológus legyen. Ahhoz, hogy valóban jól tudjon dolgozni, elengedhetetlenek a mantrák, amelyek a felsőbb világ támogatását és segítségét biztosítják.

Mit jelent az asztrológia, hogyan tudná a lényegét néhány mondatban összefoglalni?

– Az asztrológia nem több mint egy lehetőség önmagunk és a világ megismerésére, kisebb-nagyobb öszszefüggések felfedezésére. Az asztrológia olyan számunkra, amin keresztül közelebb juthatunk a felfoghatatlanhoz.

Miként használhatjuk az asztrológiát, hogy megtaláljuk a helyünket a világban? Hogyan ismerhetjük fel céljainkat, lehetőségeinket, a dharmánkat?

– A hindu asztrológiában – ugyanúgy, mint az európai rendszerben – lehetőségünk van a jövő felvázolására a Nap, a Hold és a hét másik bolygó (Mars, Merkúr, Vénusz, Jupiter, Szaturnusz, valamint a felszálló- és leszálló holdcsomópont, azaz a Ráhu és Kétu bolygók) segítségével.

E két utóbbi égi tényező szemmel ugyan nem látható, hatásuk mégis érezhető. A csillagokat vizsgálva lehetőségünk nyílik arra, hogy képességeinket, lehetőségeinket és vágyainkat harmonizáljuk. Módunk van a felkészülésre, hiszen ha tudjuk, hogy holnap esni fog az eső, akkor viszünk magunkkal esernyőt.

A hindu asztrológiában is tizenkét ház van, az aszcendens a lagna, ami egyben az egyes ház csúcsa.

Az első ház a személy természetét, egészségét, fizikaitest mivoltát, gyerekkorát határozza meg.

A második ház tükrözi a pénzügyi helyzetet, a családi kapcsolatokat.

A harmadik ház az intelligencia és a közeli rokonság szférája.

A negyedik ház az elme nyugalmát, az otthont, előrehaladást, valamint az anyát mutatja.

Az ötödik ház utal a tanulásra, a képzettségre, a gyermekeinkre.

A hatodik ház mutatja a betegségeket és ellenségeket.

A hetedik ház mutatja a párkapcsolatokat, házasságot, üzleti ügyeket.

A nyolcadik ház mutatja az életkort.

A kilencedik ház mutatja az apát, a költségeket, az apa elvesztését.

A tizedik ház mutatja az apa természetét, az állami kapcsolatokat, az individuális üzleteket.

A tizenegyedik ház mutatja az idősebb fivért, illetve a szabadulást a bajtól.

A tizenkettedik ház pedig a veszteségeket és kiadásokat, illetve az isteni tudást, a halál utáni következményeket mutatja.

Ennyit az indiai asztrológia szemléletéről dióhéjban, de talán így is érzékelhető a rendszer működése. A felsorolt témák ismeretében megbízhatóbb jövőtervet készíthetünk. Ha ismerjük egy adott időszakra vonatkozóan a lagna kedvező vagy kedvezőtlen helyzetét, vagy tudjuk, hogy például a Mars gyenge helyzetben lesz a következő évben, végezhetünk ennek megfelelő meditációt, imádkozhatunk, vagy viselhetünk olyan drágaköveket és fémeket – korall, réz, ezüst vagy arany – amelyek megerősítik az egyébként gyenge helyzetünket.

– Kik szoktak horoszkópot kérni? Illetve ha kérik egy horoszkóp elkészítését, akkor egyben tanácsot is kérnek? Egy hétköznapi ember miként tudja hasznosítani az információkat?

– Ahhoz, hogy segítséget kérjünk, ismernünk kell a problémákat. Ha valaki fogalmat szeretne alkotni a jövőjéről, három dolgot kell megadnia: a születése napját, pontos idejét és helyét. Az asztrológiai kalkuláció a hosszúsági és szélességi körök segítségével végezhető. Ha valaki Európában született de egy hindu horoszkópra vágyik, meg kell adja a pontos adatokat és a születés helyét. Így elkészíthető a horoszkóp, és a kiemelt fontosságú kérdésekre is választ kapunk. A képlet felállítása önmagában nem elegendő. A kifejtés, az értelmezés magas szintű tudomány, amit tanulni kell, hiszen az asztrológusnak az a dolga, hogy értelmezze a képletben található bolygóállásokat.

A kifejtés megtanulásához képzett mesterre van szükségünk, aki kezdetben vezet minket ebben a tudományban, ezen az úton. A kifejtés természetesen tartalmaz intuitív elemeket is, így nem elhanyagolható az asztrológus személyisége, életmódja, tisztasága sem, de mindezek alapját az útmutatások és a tanulás képezi. Ha ilyen komplett módon összeáll a kép, azt is láthatjuk, kinek mit és miként lehet elmondani.

Amikor egy születési horoszkóp elkészítése a feladat, végig kell menni az egész procedúrán: meg kell lelni az aszcendenst, a születési uralkodót, és házról-házra, bolygóról-bolygóra át kell néznem a kapcsolatokat. Ha például a vizsgált személy kettes háza gyenge, akkor aligha lesz jó anyagi helyzetben, főleg ha a Mars is roszszul áll. Nem feltétlenül jelent ez szegénységet, hiszen lehet, hogy valaki sok pénzhez jut, de még többet költ. Inkább egyensúlytalanságból eredő hiányról beszélhetünk. Ezek megváltoztatható dolgok. Imákkal és mantrákkal szinte minden módosítható. A mantrákkal, ezekkel a hathatós meditációs formulákkal szinte minden lehetséges. A mantra a segítség eszköze és útja.

– Az ősi tudás sokak figyelmét felcsigázza…

– Az ősi hindu tudományoknak rendkívüli hatalmuk van, és egészen más síkon működnek, mint napjaink tudománya. Az európai és amerikai tudósok is érdeklődnek a sásztrák, a hajdani hindu szentírások iránt, szeretnék megfejteni az ősi titkokat.

A NASA két évvel ezelőtt talált egy ősrégi feliratokat tartalmazó követ, ami a mantrák kutatásában nyújtott segítséget. Persze vannak indiai intézetek is, ahol ilyen témákkal foglalkoznak, sőt, manapság gyakran dolgoznak együtt indiaiak és európaiak. Az ősi tudomány más utakon járt, mint napjaink tudósai. Ennek ellenére néha a kettő találkozik – így találtak rá a Rámájanából ismert hídra is, ami Srí Lanka és India között húzódik. Hogy miként épülhetett meg a híd, az még nem tárulkozott fel a tudósok előtt – mert nem ismerik a mantrák erejét.

– Mantrák segítségével megváltoztatható az élet, vagy a karma?

– A karma természetesen megváltoztatható. Ennek két útja lehetséges. Az egyik a mindennapi templomba járás, amikor a hívő nagy odaadással imádkozik. Ebben az esetben a jövőbeli lehetőségeit, a következő élet minőségét és adottságait javítja. Az egyszerű ima a jövendő élet „bankszámláját” gyarapítja. Ha az ember az imáihoz felajánlásokat is csatol, akkor számára a jelenlegi élet lehetőségei is megváltozhatnak. Ez a másik módszer. A felajánlások nemcsak anyagi áldozatvállalást jelentenek, szent cselekmények vagy fogadalmak éppúgy ide tartoznak. Az imádat és a felajánlások tehát az ember jelenlegi lehetőségeit javítják.

– Hogy ismerhetem fel a kötelességemet, a dharmámat a horoszkóp segítségével? Létezik-e szabadsága az embernek, hogy kiválassza saját útját?

– Az Úr azt mondja, ha te egy „jó ember” vagy, azzal teljesíted a kötelességedet, jól végzed a dharmádat. A dharma szó egyik jelentése kötelesség, és aki ezt jól végzi, teljesítette a feladatát. A horoszkóp természetesen megmutatja, kinek mi lehet az útja, vagy milyen munkára alkalmas. Akinek a Jupiter uralja az aszcendensét, jó pappá válhat, imádkozhat másokért, vagy ha tanulmányait jól végezte, alkalmas lehet jó döntések meghozatalára. De akinek gyenge a Jupitere, az többnyire gyöngén tanul, és aligha lehet tanár.
A dharma szó ugyanakkor vallásként is fordítható és mint ilyen a történelem utolsó szakaszában alakult ki. Sok millió évvel ezelőtt nem léteztek a ma ismert vallások – a kereszténység, a zsidóság, a szikhek, hinduk, muszlimok és a többi irányzat. Egy közös hitben élt az ember és az emberiség. Az idő múlásával azonban egyre nehezebb helyzetben találták magukat az emberek, s az egységes „ősvallás” tagolódott, vagy mondhatjuk, mindenki megalkotta a maga vallását.

Magasabb értelemben a dharma az egyetemes emberi hivatás, és nem egyszerűen felekezeti hovatartozást, esetleg vallások közötti áttérést jelent, hanem arra ösztönöz, hogy tiszta emberré váljunk. Ebben természetesen kaphatunk segítséget az asztrológián keresztül, hiszen gyakran nem vesszük észre magunk gyártotta akadályainkat. Nem ismerjük magunkat eléggé a továbblépéshez.

Lejegyezte: Ubornyák Katalin

2007/45