Csánakja aforizmái

A Kr. e. 350-275 között élt indiai tudós-politikus bölcs mondásaiból.

Az igazság ismerete beragyogja az ember tetteit.

A lélek mindennek tanúja.

A nemes gondolkodású magából kiindulva vélekedik másokról.

Minden reggel gondold át, mi a teendő aznap.

A tudás lecsöndesíti az érzékeket.

Az öröm s a szenvedés úgy követi a cselekvőt, mint gyermek az anyját.

Ne dicsérd önmagad! Tetteid a bánatnak okai.

A sohasem haragvó mindenkit legyőz.

Hitvány emberrel még akkor se társulj, ha az sikeres.

Amilyen az oktatás, olyan az értelem.

Az embernek az a legjobb gyógyszere, ha az igaz utat járja.

Az alázatos, de alantas származású magasabb, mint a fennhéjázó nemes.

A méreg mindig méreg marad.

Jó társaságban még az erények nélküli ember is erényessé válik.

Ha nincs törekvés, nincs siker.

A méreg mindig méreg marad.

A hitvány ember ellenségeddé válik, gondolván, hogy segítségedet meg kell hálálnia.

Tetteid a bánatnak okai.

A jó viselkedés még az ellenséget is legyőzi.

Ne bízz a túlzott udvariasságban!

2002/32.