LXIII. szám: Nézőpontváltás

63. szám, borító olalHa egy palackot oldalnézetből szemlélünk, látjuk a klasszikus forma nyakrésznél elkeskenyedő sziluettjét, s a majdnem áttetsző színárnyalatát, amibe csak halványan játszik bele egy kis épphogykék. Ha ugyanezt a palackot alulnézetből szemléljük, körkörösnek látjuk, érdekes bemélyedéssel középtájon, recés fogazással a peremén, ahol mélyebb is a színezett üveg tónusa. Fölülnézetből egy gömbölyded peremű gyűrű látszik, aminek benső tere
mélységeket sejtet, külső övezete pedig kiszélesedik és elhalványul. Eddig a palack szokványos leírása, s ezekhez a nézőpontokhoz talán hozzá is vagyunk szokva.
De néztük már a palackot belülnézetből? Milyen rettenetes lehet az egyébként ártatlan üveg belülnézetből a beléje tévedt egér számára?! Hallatlan erőfeszítéssel sikerült átpréselnie magát az üveg száján – ki tudja mivel kecsegtetett a kísérlet? Izgalmas távlatokkal? Szabadsággal? Netán biztonsággal? Nos, a várakozások ellenére a palack kelepce, a szűkülő sima üvegnyak belső felületén minduntalan visszacsúszik. Milyen felismerései lehetnek a kelepcébe szorult egérnek?
És milyen felismerésekre juthatott a hetvenegy éves Micheal O’neal massachussettsi katolikus plébános, aki majd egy teljes órán keresztül a klinikai halál állapotában volt, majd csodák csodájára feléledt? Méghozzá azzal a tapasztalattal, hogy élet és halál mezsgyéjén egyensúlyozva eljutott a mennyekbe, s ott találkozott a Jóistennel.
Azaz… elmondása szerint a Jóistennővel: „Közelsége egyszerre volt lenyűgöző és biztonságot sugárzó. Gyöngéd, megnyugtató hangon szólt, s társasága éppoly megerősítő volt, akár egy édesanya ölelése. Az, hogy Isten szent Anya, semmint szent Atya, egy csöppet sem zavar engem, mert ő mindaz, amit csak reméltem, sőt, több!”
Dugovics Titusz megítélése is változóban van. Régebben hős várvédő, az önfeláldozás bajnoka, a törökök szemében vakmerő gyaur zászlógyalázó és nemzetközi terrorista. Manapság a történelemtudomány szerint legendabeli alak, egy toposz, a várfokról az ellent a mélybe rántó hős fiktív nevesítése. Mások azt mondják, Dugovics létezett, és kész, mert mi így tudjuk…
Vedd kézbe életed palackját, olvasd újra a történelmet, nézz rá újfent a hitedre, s ne lepődj meg, ha új és új nézőpontokat keresve ugyanaz a dolog új és új arcait mutatja. Legyen bár történelmi, teológiai, misztikus vagy hétköznapi, felemelő vagy ijesztő, a perspektíva megváltozása árnyaltabbá teszi a valóságról kialakuló képet.
Fogalmazd meg életed pillanatnyi legnagyobb problémáját, majd gondold el, mit látsz ebből majd tizenkét év múltán. Ha ebből a perspektívából is fontosnak találod, foglalkozz vele, ha nem, akkor annak megfelelően kezeld. Mert a Tényeken túl ott az Igazság, azon túl pedig a Valóság.

Rácz Géza