Koldusok

Akbar királyhoz (akit az övéi nagy tiszteletük jeléül Isten árnyékának neveztek) kolduló dervis érkezett, és alamizsnát akart kérni.

A királyt éppen imáiba merülve találta, s ezért hangtalanul az imaszoba ajtaja elé térdelt, ott várta türelmesen, míg a király áhítata véget ér. Akkor aztán hallotta az uralkodó hangját, akinek több királysága volt, mint bárkinek is valaha. Akbar így könyörgött:

– Óh, Uram, adj nekem több hatalmat, több országot, nagyobb gazdagságot.

A koldus most hangtalanul el akart osonni, de Akbar befejezve imáját fölemelkedett és észrevette.

– Azért jöttél, hogy kérj tőlem valamit – szólt –, és most szó nélkül távozol?

– Uram – felelte a dervis –, koldulni jöttem, de hallottam, hogy magad is több országot, nagyobb hatalmat és gazdagságot kívánsz. Kolduljak egy koldustól? Akkor inkább magától Istentől kérek.

1994/16.