Az igaz és a hamis ember

Drónácsárjához, a nagy hadvezérhez egyszer így szóltak tanítványai:

– Kedves mester, kérünk mondd meg nekünk, mi az oka, hogy a két rokon közül Durjódhanát a legalávalóbb, Judhisthirát pedig a legnemesebb lelkű emberként emlegetik?

Drónácsárja gondolkozott néhány percig, majd így szólt:

– Ti magatok fogjátok megadni a választ, rövid időn belül. Hívjátok elém mindkettőjüket, teszünk egy próbát.

Amikor a két híres harcos megjelent, Drónácsárja mindegyiküknek adott egy feladatot. Durjódhanát elküldte, hogy keressen egy nálánál okosabb és jámborabb embert, Judhisthirát pedig megkérte, hogy hozzon magával egy nálánál bűnösebb embert. Néhány nap elteltével újra együtt voltak mindnyájan. Először Durjódhana beszélt:

– Bejártam széles e világot, de nem találtam olyan embert, amilyent mondtál.

Judhisthira pedig így válaszolt:

– Kedves mesterem, sokfelé jártam-keltem, de ha őszinte akarok lenni, be kell vallanom, hogy nálamnál bűnösebb emberrel nem találkoztam.

Drónácsárja a többi tanítványához fordult:

– Látjátok hát, ki az, aki dölyfös és beképzelt, s ki az igazán szerény?

1996/23.