Végzet vagy szabad akarat?

Sorsunk tudatos formálása

Mint a Védák sziderikus rendszerét tanulmányozó asztrológust, számtalanszor kérdeznek a szabad akarat szerepéről, illetve a sorsfordítás lehetőségéről. A Védákra támaszkodó asztrológia meglepően pontos előrejelző rendszer, sokan azon töprengenek, egyáltalán befolyásolható-e az ember végzete, ami írva vagyon a sors könyvében? Nos, beszéljünk inkább formálásról, mintsem megváltoztatásról.

A szanszkrt nyelv a prárabdha-karma kifejezéssel jelöli azt a cselekvéssort és visszahatásrendszert, ami a fogamzáskor megindul az ember életében, így a sors már a születést megelőzően megírattatott. A legtöbb ember megelégszik azzal, ha az asztrológus viszonylag pontosan feltérképezi a múltját, így már megbízik jövendöléseiben is, s aligha törekszik a változásra, jobbításra, ha egyszer minden meg van írva a csillagokban.

Életünk körülményei és lehetőségei többé-kevésbé valóban meg vannak határozva, s bizonyos konstellációk megindítanak egy-egy eseménysort. Ám az események eredménye, kimenetele nem predesztinált. A döntésben roppant nagy szerepet játszanak az ember ismeretei, vágyai, valamint szabad akarata. Hány kínálkozó alkalmat szalasztottunk már el az önbizalom hiánya, a lustaság vagy az érdektelenség miatt? Más pedig képes megragadni a lehetőséget és komoly sikereket érhet el. Ismernünk kell valódi, jól felfogott érdekeinket, s tudnunk kell, hogyan valósítsuk meg azokat. Ehhez sem egy horoszkóp, sem az emberi megérzés nem nyújt teljesen biztos alapokat. Az indus asztrológia inkább térképet ad az ember kezébe, hogy a sikeres élet érdekében minden szituációban a lehető legjobb döntést hozhassa meg. Némely fenyegető esemény hatása redukálható olyannyira, hogy a várható nehézség kezelhetővé vagy egyszerűen elhanyagolhatóvá szelídül. De ugyanígy életünk nagy lehetőségeit is elszalaszthatjuk, ha tétlenül, kedvetlenül állunk a dolgokhoz. Minden az egyéntől függ: mekkora erőfeszítésre hajlandó a siker érdekében? Azt hiszem, mindenki egyetért azzal, hogy az értékes dolgokért érdemes áldozatot vállalni. Ez a titok nyitja.

A Mahábhárata – amely a világ legterjedelmesebb irodalmi műve – beszéli el a nagy hadvezér és jógí (az ellentmondás csak látszólagos!), Bhísma tanítását. Bhísma fiatalon nőtlenséget fogadott, komoly misztikus képességekre tett szert, s mindemellett a hadtudományokban is alapos jártasságot szerzett. Egyszer megkérdezték tőle:

– Melyik az erősebb a természet két eszköze, a sors és a tett közül?

– Mindkét tényező rendkívül erős, de a tett mégiscsak hatalmasabb a sorsnál, mert a tettek formálják a sorsot.

Ez a válasz egyformán vonatkozik mindannyiunkra, jelenlegi és jövendő születéseinkben egyaránt, de érvényes az egész emberiségre is. A helyes cselekvés mindig kedvezően befolyásolja az ember sorsát. Ezért kell tudatossá válnunk a természet törvényeiről s az engedelmesség fontosságáról, nehogy olyan tetteket kövessünk el, amelyek karmikus szenvedéseket eredményeznek. Ugyanakkor azt is meg kell tanulnunk, milyen tettek mozdítják elő sorsunk kedvezőbb alakulását, vagy egy magasabb, tisztább szellemi állapot elérését, ami fölszabadítja tudatunkat, s megszabadít az anyagi korlátoktól. Csak azt kell tudnunk, mit szeretnénk elérni, helyes célokat azonban csak a bölcsesség birtokában fogalmazhat meg az ember. Aki már látta az igazságot, képes azt mások előtt is föltárni. Ez az érv az élet minden területén érvényes. Jó ács is csak úgy lesz az emberből, ha az elhatározáson túl hajlandó mindent megtanulni e mesterségről. Nem elég tehát fölismerni a természet törvényeit, a kellemetlenségek elkerülése végett érdemes engedelmeskedni is azoknak.

Bármiféle lelki segélyszolgálat keretében is, de igyekezzünk segíteni embertársainkat, hogy megérthessék, miként csökkenthetik a nehézségek veszélyét s miként növelhetik a jobb sors esélyét. Vegyünk egy példát! A Jupiter erős hatása gyakran mutat légzőszervi vagy máj problémákat, de vajon elkerülhetők-e a betegségek? Egyértelmű igennel kell válaszoljunk. Minden az ember tetteitől függ, mindenki a maga sorsának kovácsa. A dohányzás vagy alkoholizálás természetesen fokozza a betegségek bekövetkezésének esélyét s az ezzel együtt járó szenvedést. Ellenben az életmód megváltoztatása, a dohányzás és ital minimálisra csökkentése vagy teljes elhagyása, mi több, egy tisztító kúra, fiatalító étrendi váltás és a testmozgás – beleértve a stresszoldó relaxációt, jógát és meditációt – minden bizonnyal csökkenti a betegségek veszélyét. Személyes tapasztalatom is azt igazolja, hogy aki akar tenni a várható karmikus körülmények ellen, az képes átírni a sors könyvét. Valamiféle hatás ugyan mindenképpen várható, de mondjuk tüdőrák vagy májzsugorodás helyett egy múló megfázás vagy kisebb emésztési probléma.

Az emberi akarat képes a sorsformálásra és a pozitív gondolkodás közelebb visz az anyagilag, érzelmileg és lelkileg sikeresebb élethez. Találkoztam olyan emberekkel, akik párkapcsolataikban vissza-visszatérő módon nagyon kellemetlen tapasztalatokat szereztek. Viszont amikor rászánták az időt s leültünk beszélgetni, igyekeztünk feltárni az adott személy választásának miértjeit vagy a rossz beidegződés elkerülésének lehetőségét, s a dolgok kezdtek megváltozni. Aki addig oly elveszettnek, megrekedtnek érezte magát, mély meditáció és filozófiai eszmecsere révén megtalálta belső útmutatóját, amitől aztán élete gyökeresen megváltozott s a korábbi reménytelenség is megszűnt. Mindenkinek vannak gyönge pontjai és pillanatai, amikor nincs a legjobb formában, de ha tudatosan törekszünk önmagunk fejlesztésére, bensőnk kibontakoztatására, akkor sorsunkat is jobbra fordíthatjuk.

Számtalanszor kérdezik, vissza tudom-e hozni valaki szerelmét, meg tudom-e mondani a nyertes lottószámokat, boldoggá, gazdaggá, sikeressé tudom-e varázsolni klienseimet. A válaszom természetesen mindig nemleges. Ellenben igyekszem minden segítséget megadni az embereknek ahhoz, hogy tudatosabbá váljanak várható jövőjükről, ami karmájuk szerint meg van határozva. A helyes cselekvést illetően is konzultálunk partnereimmel, de mindenképpen nekik kell megtenni a szükséges lépéseket, amik segítenek sorsuk terelgetésében. Mert ha az ember mindig másra bízza sorsfordító kérdéseinek megválaszolását, azzal valósággal eltékozolja életenergiáját. S hányszor érezheti becsapva magát az ember, ha gyors csodákban reménykedik? Vállaljunk felelősséget az életünkért, s tanuljunk meg felelősen cselekedni saját jól felfogott érdekünkben. Ismerjük fel, mit tartogat még az élet számunkra, s cselekedjünk úgy, hogy céljainkat pozitív és haladó módon érhessük el. Így ismerhetjük fel az egészséges önbizalom titkait. Az ember nem képes teljességgel levetkőzni karmáját, de a jövő ismeretében, Istenbe s önmagába vetett bizalommal és hittel meglelhető a belső béke és a külső harmónia.

Howard Beckman

2001/29.