Spirituális ökológia

A test, az elme és a lélek – harmóniában a természettel


Földanya lakói között nagyon sok különböző elméletet és filozófiát találunk az életről és annak céljáról. Általában az emberek két alapvető elképzelést követnek. A legtöbben megpróbálják élvezni az életet amennyire csak lehet, és úgy gondolnak a halálra, mint amelynek pillanatában a teljes lét megszűnik. Megint mások a világot oly förtelmesnek találják, hogy a létezést itt és most meg szeretnék szüntetni. Mivel nem akarnak részt venni egy járható, élhető megoldás kipróbálásában, ezek a lakótársaink inkább a felszabadulásban, és az érzéseik, gondolataik és vágyaik megszüntetésében bíznak, vagy erre törekszenek.

A materialista életmód tönkreteszi Földanya biológiai jólétét, az emberiség jellemével együtt. Bizalmatlanságok, visszaélések, és a Földanya csak tűri a sebeket. Mint a bolygó jelenlegi lakóinak, a mi kötelességünk, hogy megoldást találjunk a jövő számára. Földanyánk kétségbeejtő állapotára minden embernek fel kell hívnunk a figyelmét. Sok embernek kell változtatnia eddigi életén, és mi vagyunk azok, akiknek ezt el kell kezdeni. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan lehetünk boldogok anélkül, hogy másokat boldogtalanná tennénk.


Ajánlások egy jobb világ létrehozásához

Az emberi élet alapelvei

•Legyünk vegetáriusak, ne együnk húst, halat és tojást. Ily módon kifejlődik szívünkben az együttérzés és a részvét.
•Semmi drogot vagy hasonló anyagot ne vegyünk magunkhoz, mely fizikai, mentális és lelki jólétünket veszélybe sodorná. Olyan orvosságokat használjunk, amelyek megelőzik a betegséget.
•Ne dohányozzunk! Ez néhány embert gazdaggá, milliókat szenvedőkké tesz.
•Tartsuk meg szüzességünket a házastársunk számára! Állítsuk meg az AIDS-et ilyen egyszerűen. Cölibátus vagy komoly házasság. A házasságon kívüli viszony tiszteletlenség a házastárs és az esetleges gyerekek méltóságával szemben.
•Ne vegyünk részt szerencsejátékban! Bűnt szül, rabságba dönt, és feléleszti a csaló mentalitást. Semmi sincs rosszabb annál, mint elpazarolni emberi mivoltunkat.
•Szüntessük be az abortuszt, vagy viseljük a következményeket. Elképesztő, hogy a modern ember képes bizonyítani azt a jogát, hogy megölheti saját gyermekét az anyaméhben. Ez gyilkosság, és ezen a tényen semmi sem változtat.

A test, az elme és a lélek egészsége

Hogyan lehetünk egészségesek, amikor a körülöttünk lévő világ szennyezett? Savas eső hullik a fejünkre és a földre. Ahol az ózonra szükség volna, ott koncentrációja csökken, de növekszik, ahol ártalmas. Vegyi műtrágyákkal és mérgező permetszerekkel van tele az ételünk. Erőszak és pornográfia jelenik meg szerte a hírműsorokban, televízióban és a kiadványokban, és a legszörnyűbb erkölcstelenséggel és szennyel tölti meg agyunkat. Az emberek oly tudatlanok, hogy azt gondolják, a gyógyszertárakban mindenre megoldást kaphatnak. Emberek millióit mérgezik meg az olyan elmemódosító szerek, mint például a Prozac. A géntechnológia és a sugárzás alkalmazása az élelmiszereken olyan változást hoz világunkba, amelyek természetes biológiai jólétünket veszélyeztetik. Ha egészségesek akarunk lenni, sok mindent meg kell változtatnunk. Az egészséghez elengedhetetlen megtisztítani mindent, amit csak lehetséges. Az elménk megtisztítása és Isten minden apró ajándéka iránt érzett elégedettség erőt ad nekünk, hogy megtegyük, ami szükséges.

A test – azok vagyunk, amit eszünk

•Újra csak ismétlem: légy vegetárius! A védikus kultúra szigorúan megköveteli a növényi alapú táplálkozást. Már az ókorban is vegetáriánus étrenden éltek azok, akik a jóga, a jóság és a tisztaság útját választották. Ma is több száz ok van, amiért az ember segíthet a világ állapotának javításában, hogyha vegetárius.
•Gyógyszert csak akkor használjunk, ha már minden természetes gyógymód sikertelennek bizonyul. Szinte minden nép hagyományában megtalálhatóak a természetes gyógyító módok. A gyógynövények, a gyógyiszap, a tiszta víz, a levegő és a szerető gondoskodás ereje minden elérhető gyógymód közül a legjobb. Az ájurvéda a védikus orvoslás leírása, és a megelőző orvoslás magas fokú rendszerét állítja föl. Meg kell ismernünk azokat a természetes kezelési módokat, amelyeket ezek a hagyományok és írások elénk tárnak, és amennyire lehet, kerülnünk kell a vegyi gyógykezelést. Manapság nehéz ezekben a tudományokban jártas szakembert találni, de a betegségmegelőzést legalább könnyű megtanulni.
•Ne fogyasszunk több ócska ételt. Csakis tiszta eredetű hozzávalókat vásároljunk, és készítsük el szeretettel Istennek felajánlva. A megszentelt étel fogyasztása tisztító hatású, és mentes a karmikus visszahatástól.
•Ne használjunk több mesterséges színezéket, vegyi ízesítőket, tartósítószereket, és még jónéhány betegséget okozó dolgot, amelyet az élelmezésügyi ellenőrző hivatal tudatlansága miatt még nem tiltott be.
•Ne használjunk fehér cukrot és fehér lisztet. A fehér cukor mérgező, és szenvedéllyé válhat. Ezen kívül a fehérítéséhez állati csontot használnak. A cukorgyártás első lépésének terméke, amikor az édes léből sűrű melaszt készítenek, ez a legtisztább édesítőszer. Ha nem jutunk hozzá tiszta melaszhoz, használhatunk barnacukrot is. Ha használunk is néha fehér cukrot, ez könnyen elhagyható, ha a nyers édesítőszerek könnyebben elérhetőek lesznek.

Az elme – ez egyszerű élet megértése

Az emberiség már mindent kipróbált az elmúlt néhány ezer évben. Minden politikai és gazdasági rendszer – miként ebben az iparosodott technikai információs korban is – elhanyagolta az emberi jellem fejlesztését, és ilyen környezetet teremtett. Egyik sem teremtett egészséges bolygót, használható rendszert ahhoz, hogy úgy folytassuk életünket, mint valaha. Még ha egy mesterséges csúcstechnikán alapuló világ megteremtése is lenne az élet célja, ami persze nem így van, akkor sincsen a világon annyi természetes forrás, amennyi elegendő lenne ahhoz, hogy minden ember az európai vagy amerikai életstílust élje. A változtatás elengedhetetlen. Mindig előre szeretnénk haladni, és eredményesek lenni. Most van az utolsó lehetőségünk, hogy helyesen cselekedjük. Elméletben ez nem nehéz.

•Fogadjunk el egy olyan lelki utat, amely nem engedi meg a követőinek, hogy bármiféle sértést elkövessenek másokkal szemben.
•Tanuljunk mások példájából, hogy hogyan lehet olcsó és egészséges házat építeni. Az építkezésnél is meg kell próbálnunk a legtermészetesebb anyagokat használni. Újra felfedezték és fejlesztették a természetes anyagokat, mint a sarat, a bambuszt, a szalmát és a habkövet, és ezek egyre népszerűbbek lesznek.
•Támogassuk a népi- és kézművesipart. A természetes anyagoknak természetes kisugárzásuk van. A len, a kender, a pamut és a gyapjú nagyszerű anyagok az öltözködéshez, és más dolgokhoz is. Érezni fogjuk a különbséget, ha megszabadulunk a körülöttünk lévő természetellenes anyagoktól.
•Ne támogassunk olyan vállalatokat, amelyek veszélyeztetik a természetet és élőlénytársainkat.
•Utasítsunk el minden olyan terméket, amely részese a korrupciónak és világunk szennyezésének.
•Felejtsük el a televíziót, amely oly sok módon veszélyezteti a felnövekvő nemzedékeket. Név szerint néhány: szexőrületet szít, növeli az erőszakot, a szókincs hanyatlásához vezet, leszűkíti a családi kapcsolatokat, a kommunikációt.
•Ne vegyünk tudomást a reklámokról, hirdetésekről. Pénzedet inkább olyan dolgokra költsd, amelyek hasznosak Istennek, a világnak és magadnak. Ne legyen többé az egyetemes érdektől eltérő saját érdek.
•Ne támogassuk többet a tudomány és az orvoslás álarca mögött folyó kizsákmányolást. Az a mesterkélt elmélet, miszerint a testünket mindenáron életben kell tartani, teljesen megzavarja a lelki békét.

A lélek – magasrendű gondolkodás

A magasrendű gondolkodás megfelelő jellemmel párosul. Az igazságosság, kedvesség, becsületesség, tiszta szándék, baráti viselkedés, őszinteség, szeretetteljes szívélyesség mind természetes tulajdonságok egy őszinte ember számára. Őszinteség nélkül minden próbálkozásunk kudarcra van ítélve.

•Kezdjük a napot mindig Isten dicsőítésével.
•Társuljunk a hasonlóan gondolkodókkal, másokkal pedig azért, hogy megmutassuk nekik az utat, melyet követve lelkileg fejlődhetnek.
•Soha ne bántsunk meg senkit.
•Próbáljunk meg felvilágosultak maradni, mert ily módon jobban tudunk szolgálni másokat.
•Szeressük felebarátunkat, mint saját magunkat, és azt adjuk neki, amit magunknak a legjobban szeretnénk. És mi az egyetlen valóban értékes dolog, amit birtokolunk? Az őszinteségünk és a szeretetünk.
•Legyünk szigorúak magunkkal, de kegyesek másokkal. Kedvesen és megértéssel bánjunk másokkal.
•Mindig a példánkkal tanítsunk.
•Csakis az alázatosságért és mások szolgálatáért versenyezzünk.

Harmóniában a természettel

Mindig tartsuk szem előtt, hogy minden cselekvés a megfelelő visszahatást vonja maga után. A rossz, amit ma teszünk, holnap elér bennünket. Más szóval tetteink szemétdombján élünk. Az emberiség kegyetlenségei, amelyeket elkövetett az indiánok ellen, a meg nem született csecsemőkkel szemben, a kisebbségekkel szemben, stb. olyan elmondhatatlan, hogy fel kell ismernünk: az emberi lény rendkívül veszélyes. Elfogult mentalitásunk, a felsőbb- és alsóbbrendűségi komplexusaink, rokonszenveink és ellenszenveink mind oda vezetnek, hogy igazságtalanná, fanatikussá, kegyetlenné és egoistává válunk. Ha nem vigyázunk eléggé, részesei lehetünk ennek a romboló erőszaknak. Át kell adnunk magunkat a valódi jóságnak szívünk legmélyéből, hogy megmenthessük saját helyzetünket. Az egyetemes testvériség tudata az egyetlen, mely kifejleszti bennünk a felelősséget másokkal való viselkedésünkben. Akármilyen névvel is illetjük Őt, közös atyánk felismerése vezethet el a változáshoz. Meg kell értenünk a reinkarnáció tudományát, és felismernünk, hogy amilyen földet hagyunk a gyerekeinkre, ugyanazt kapjuk vissza következő életeinkben. Ily módon sokkal felelősebbé válhatunk. Akik nem vallásosak, imádhatják Istent az igazság, a jóság, az együttérzés és más hasonló formákban. Nekik sem lehet kifogásuk közös céljainkat illetően.

Állatvédelem

Aki szereti Istent, a természetet és élőlénytársait, az tartózkodik minden olyan terméktől, ami kapcsolatban áll az állatok ellen elkövetett kegyetlenséggel.
Mint vaisnavák, ellene vagyunk minden olyan orvosi és tudományos kísérletnek, melyet állatokon végeznek, beleértve azt a kísérletet is, hogy megeszik őket.
Csak akkor használjunk bőrt vagy más állati eredetű termékeket, ha az állat természetes halállal halt meg. Semmilyen körülmények között se támogassunk vágóhidakat.

A környezet

Rendszeresen ültessünk fákat, és gondoskodjunk róluk. A fák nagyon kegyesek és fontosak számunkra. Oxigént termelnek, hogy lélegezhessünk, és számos más dologgal látnak el bennünket. Finom gyümölcsöt, árnyékot, virágokat, leveleket, gyógyszereket stb. adnak. Ezen kívül a fák termelik és megőrzik a felső talajréteget, amely elengedhetetlen az erózió megelőzésében. A felelőtlen fakivágások és az újratelepítések elhanyagolása tönkreteszi a természetes egyensúlyt, ezért nagyon bűnös dolog. A különböző fajta fákat keverve kellene telepíteni. Gyümölcsfákat mindenhová. Például a közutak szélére, parkokba, hogy az éhes utazó szomját olthassa. A folyók és erdők védelme fontos részét képezi a vaisnava életnek és imádatnak. Az ember kapzsiságból Földanya számos részét változtatta sivataggá, kivágva a fákat, hogy mindent eladhasson a piacon.

A hulladékot mindig gondosan válogassuk szét. Mindent újra lehet hasznosítani.

Ne utazzunk fölöslegesen autón. Használjunk kerékpárt, ahol csak lehet. Sétáljunk sokat.

Ne használjunk műanyagot, ha van más lehetőség is. Gyerekeink kezébe adjunk fajátékokat. Hadd érezzék és szeressék a természetet. Ismertessük meg velük Természetanyánkat.

Vegyünk részt olyan társadalmi munkákban, mint például faültetés közterületen, ivóvízellátás az utazóknak, a szemetes helyek megtisztítása, szelektív hulladékgyűjtés újrafeldolgozás céljából, az állatok védelme stb. Látnunk kell Isten energiáját mindenhol, és teljes gondoskodással kell lenni minden iránt. Még egy csöpögő csapot is el kell zárni, ha arra járunk. Az energiát meg kell óvni.

Mezőgazdaság

Ne támogassuk azt a tevékenységet, hogy a földet haszontalan terményekre pazarolják, amelyek csak megmérgezik az embereket. Azok a termények, amelyek beteggé teszik az embereket és szenvedéllyé válnak, mint a dohány, kávé, tea és más drogok, elveszik a megművelhető területet attól, hogy élelmet termeljenek az emberiség alultáplált részének.

Ne legyen több ipari farm, ne legyen több monokultúrás termesztés. A kereskedelmi mezőgazdaság legyengítette a természet védekezőképességét azáltal, hogy mesterséges termelést folytat, és egynemű terményeket termel. Vegyes kultúrákat kellene létesíteni, hogy újratermelhessék természetes egyensúlyukat.

Komposztáljuk a szerves hulladékot, ez aranyat ér egy gazda számára. Tanuljuk meg, hogyan lehet ezt jól csinálni, és örömet fog okozni nekünk, majd pedig megtaníthatjuk ezt másoknak is.

Tanuljuk meg a természetes szörpök, savanyúságok, lekvárok eltevésének művészetét télidőre saját részünkre.

Rajtad a sor, hogy segíts!

Beszéljünk másoknak ökológiai elkötelezettségünkről, és annak áldásos voltáról. Vonjunk be másokat is e tevékenységbe.

Szervezzünk, és vegyünk részt társadalmi munkákban.

Használjunk természetes anyagokból készült termékeket, mint például levéltányért vagy természetes anyagból készült bevásárlótáskát, stb.

Ne legyünk passzív szemlélői az emberiség, az állatok, a környezet és az egész világ pusztulásának.

Értsük meg, hogy a megoldás gyökere az önfeláldozó lelki tudatosság.

Meghalni méltósággal

A halállal fohászkodó, meditatív módon kell szembenézni. Az emberek először életmódjukkal tönkreteszik magukat, aztán majd megőrülnek azért, hogy fittek maradjanak. Minél hosszabb ideig szeretnének élni, ezért szervátültetéshez és különböző gépekhez folyamodnak. Nem tudják, hogy nem azonosak az anyagi testtel, és ez az élet csak egy a sok közül. Mindaddig, amíg anyagi vágyainkat tápláljuk, nem tanuljuk meg Istent szeretettel szolgálni, valamint gondot okozunk másoknak, életről életre ezen az anyagi síkon maradunk. Hitvallásunktól függetlenül össze kell fognunk, hogy mindent megtegyünk bolygónk megmentéséért. “Egység a különbözőségben” – ez megad nekünk minden erőt.

B.A.Paramadvaiti