Számszimbolika – A számok jelentéstartalma

0 – az üresség/teljesség szimbóluma, mindennek a hiánya s mindennek a jelenléte

1 – fölegyenesedett tartás, emberi tartás, kezdet, eredet, egység, egész, Isten és az egyén szimbóluma, centrum, ahol minden erő összefut, integritás, kisgyermekkor megélése, Nap, napfény, világosság, bölcsesség, egység

2 – Ikrek, ellentétes oldal, pár, partner, páralkotás, intimitás, teremtés, nemzés szimbóluma; kettéválás, ellentét, különbözés, kétség, konfliktus, anyag, jin, Hold, páros szervek (szemek, orrlyukak, keblek, herék, jobb és bal oldal) kettősség: hímnem és nőnem

3 – Mozgás, vitalitás, mozgatóerő, lendület, folyamat, férfi-nő-gyermek, újdonság és beteljesedés, függetlenségi törekvés, hirtelen önmagunkra ébredés, jang, hármasság, áldott szám, egyenlő szárú háromszög, Istenség

4 – Teljesség, befejezettség, nyugalom, ellentétek egyesítése, ésszerűség, tudati előrehaladás, önmegismerésre törekvés, hely/szerep azonosítás az életben, magasabb szintű teljesség, a tehén négy lába párhuzamban a négy óind áldozattal és papi funkcióval, illetve Védával

5 – Egység, középpont, szeretet, szerelem jelképe, jin-jang harmonikus kapcsolata, a gonosz elhárítása, egészség, szexualitás, érzékiség, valóságra hagyatkozás, realitásérzék, törekvés álmaink megvalósítására, s a teljességre, a sokaság redukálása kezelhető mennyiséggé (öt igazság, öt elem, a tehén öt terméke stb.)

6 – Férfiasság és nőiesség, egység és áthatolás, ellentétek egyesítése, kreativitás, tökéletesség, alkotási folyamat befejezése, elégedettség, beteljesedés, a kettő és három variánsa, hat óind filozófia

7 – Ég és föld, út a személyes kibontakozáshoz, egy életszakasz vége, összhang a szent tradíciókkal, belső munka, hét bolygó, hét ősbölcs, nagy jelentőségű szám

8 – Kozmikus rend és egyensúly, boldogság, harmónia, tökéletes rend és szimmetria, végtelenség, szellemi tökéletesedés útja, örök vándorlás és újjászületés, teljesség, mélymag, misztikum, sorsszerűség az események mögött

9 – Alkotó szellem, az ég szimbóluma, az emberi élet rejtélye, pozitív szellemi energiák jelenléte, háromszor hármas egység, emelkedő bölcsesség, az emberi test kilenc nyílása

10 – Zárt kör, egység, teljesség, tökéletesség és isteni principium, erény, morál, házasság, realista életszemlélet, kozmikus teljesség, Visnu tíz avatárja

11 – Megoldhatatlan konfliktus, bűn, káosz, átmenet, balszerencse, szerencsétlen szám

12 – Egység és teljesség, boldogság, beteljesedés a téridőn belül, megváltás, a természet körforgása, lezárás, a továbbfejlődés végtelen spirálisa, korábbiakat összegző szám

13 – Csalás és hűtlenség, boldogtalan végkifejlet, belső folyamat, amit végig kell vinni.

17 – misztikum, emelkedés, fejlődés, megszentelődés, az óind tűzoltár lépcsői
18 – teljesség, mindenség, a Mahábhárata s a Bhagavad-gítá szakaszainak száma

34 – összetett szám, a Rig-védában a Nap, Hold, az öt bolygó s a huszonhét naksatra (a holdhónap napjai) összegzése

84 – számok magasabb szintézise: 7 bolygó szorozva a 12 zodiákus jeggyel

108 – a mennyek teljessége: 7 bolygó + a két holdfázis szorozva a 12 zodiákus jeggyel, legfontosabb szent helyek száma Indiában, az Upanisadok száma, asztronómiai arányszám, a hindu olvasó szemeinek száma (a rózsafüzér kétszerese)

2002/32.