Drávaszaurusz – Vízlépcső a Dráván

Alig ült el a dunaszaurusz félelme, máris itt egy másik, noha jóval kisebb, és talán nem is a politikai kövületek nyomát őrző terv, a drávai vízlépcső. A WWF Magyarország adta tudtul a jelentős környezeti veszélyeket sejtető tervet. Meglehet, a drávaszaurusz nem olyan nagy monstrum, mint testvére, s talán nem is harapna olyan nagyot (emlékezzenek csak a mondásra: Szegednél árad a Duna!), de talán éppen ezért alattomosabb, szinte észrevétlenül fölfalhatja a kevésbé ismert, ám annál varázsosabb, történelmi jelentőségű tájat és folyószakaszt.


Az elmúlt időszakban figyelmünk és tevékenységünk nem véletlenül irányult a Drávára. Horvátország a határfolyó azon szakaszán, ahol a Dráva horvát területen folyik, vízlépcső építését tervezi. A keresztgát a festői szépségű Novo Virje közelében, a mintegy 25 kilométer hosszú víztározó pedig az egyedi tájértékű Répás térségben épülne. A gát megépülése esetén a környezeti hatások azonban Magyarországon is jelentkezni fognak. A tervezett vízerőmű fölötti és alatti Dráva-szakasz Magyarországon védett, Duna-Dráva Nemzeti Park része.

A Dráva felsőbb szakaszán, osztrák, szlovén és horvát területeken már eddig is számos vízlépcső épült. A mostani duzzasztás azonban a síkvidéki jellegű szakasz természeti értékeit veszélyezteti. Hasonló helyzet alakul ki, mint a Dunán a bősi-gabcsikovói gát következményeként: a folyó elveszíti dinamikáját és arculatát. A felvízen a meder tározótérré, csaknem állóvízzé válik, megszűnnek a változatos és állandó változásban levő, zátonyos mederformációk és hozzájuk kapcsolódó élőhelyek, és veszélybe kerülnek a felszín alatti vízbázisok. Az alvízen az üzemeltetéstől függően óriási vízszintingadozás alakul ki, amely a védett területen, sőt, a folyó tágabb környezetében is az élővilág elszegényedését eredményezi.

A tervezett vízerőműről a horvát fél egy műszaki tartalmú környezeti hatástanulmányt készített, amely nem tér ki az élővilágra gyakorolt hatásokra, így az magyar részről nem fogadható el.

Mit tesz a WWF Magyarország a vízlépcsőépítés megakadályozása érdekében? A WWF Ausztriával és a Duna-Kárpátok Programirodával együtt segítjük a nemzetközi (EuroNatus) és a horvát természetvédők (Dráva Liga) munkáját, és felhívjuk a közvélemény, a hatóságok és a döntéshozók figyelmét a Dráva értékeire és a környezeti kockázataira. Szakmai rendezvényeket szervezünk a térségben, tanulmányt készítünk, amelyben feltárjuk a veszélyeket, és azt eljuttatjuk a két ország felelős döntéshozóihoz, valamint alternatív fejlesztési lehetőségeket keresünk. Segítjük a hazai és nemzetközi kötelezettségekből származó környezeti szabályozások megvalósulását is.

Célunk, hogy a vízlépcső helyett határokon átnyúló, jól és közös szakmai elvek alapján irányított nemzeti park alakuljon, amely a helyi lakosság boldogulását szolgálja.

Márkus Ferenc
WWF Magyarország

2002/32.