Srí Srí Prémadháma déva sztótram

Versek a tiszta szeretet isteni hajlékáról

A vaisnava világ 1986. március 26-án fogja ünnepelni Srí Krsna Csaitanja Maháprabhu megjelenésének 500. évfordulóját. A hinduk tulajdonképpen az egész 86-os évet az Ő emlékének szentelik, és sok kiállítás, előadás, konferencia valamint fesztivál rendezésével elevenítik fel azt a gazdag bhakti tradíciót, melyet Maháprabhu hagyott Indiára.

A Védák szerint Csaitanja Maháprabhu nem más, mint Krsna avatárja, aki Srímatí Rádhárání érzelmeivel a tökéletes, szeplőtlen bhakta szerepében élvezte a Legfelsőbbhöz fűződő személyes, lelki kapcsolatra jellemző tiszta és eksztatikus szeretetet. Maháprabhu a megkövesedett kasztrendszerre és értelmetlen rituációkra korlátozódott korcs hindu társadalmat visszavezette a Védák magasztos céljához, a bhaktihoz.

E nagy évforduló alkalmából mi is szeretnénk megismertetni a magyar olvasóközönséggel Csaitanja Maháprabhu életét és tanítását. Ebben a számunkban Sríla Bhakti Raksaka Srídhar Mahárádzsa Csaitanjáról (Gauraszundara) szóló költeményéből közlünk részletet, a következőben pedig India néhai miniszterelnöke, Indira Gandhi Csaitanja-emlékbeszédét tesszük közzé a középkori bengáli irodalom legkiemelkedőbb alkotásából, a Csaitanja-csaritámrtából vett életrajzi összefoglalóval együtt.

B. R. Srídhar Szvámí (1895-1988) a Brahma-Madhva-Gauda szampradája tagja, az ő guruja is Sríla Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákura, akárcsak Sríla A. Cs. Bhaktivédánta Szvámí Prabhupádáé (1896-1977). A vaisnava tanítómesterek Srídhar Szvámít napjaink legnagyobb tudású és legtapasztaltabb gurujának tekintik. Szanszkrit nyelven írt művei költőien és egyben ragyogó logikával ismertetik a védikus sziddhántát.

A Srí Srí Prémadháma Déva Sztótram (“Versek a tiszta szeretet isteni hajlékáról”) 72 versből áll, ezeket részletekben kívánjuk leközölni. E lüktető, dallamos versek India panditjainak véleménye szerint a kései szanszkrit költészet remekét alkotják, kiválóságában vetekednek Dzsajadéva és Kálidásza műveivel.

Felhívjuk a klasszikus költészet rajongóinak figyelmét, próbálják felolvasni a szanszkrit eredetit is, miután a lapunk elején közölt útmutató segítségével elsajátították a kiejtést. Nagyon megéri! (Segítség gyanánt; az első sor magyar fonetikával leírva így hangzik: déva sziddha mukta jukta bhakta vrinda vanditam…)

déva-sziddha-mukta-jukta-bhakta-vrnda-vanditam
pápa-tápa-dáva-dáha-dagdha-duhkha-khanditam
krsna-náma-szídhu-dháma-dhanja-dána-szágaram
préma-dháma-dévaméva naumi gauraszundaram

1.) Dicsőség, dicsőség az én gyönyörű, aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet isteni hajlékának. A félistenek, a misztikusok, a felszabadulást keresők, a jógík és az Úr Krsna tiszta bhaktái mind Őt dicsőítik szüntelenül. Ő az, aki egyszerre véget vet az anyagi világ erdőtüzében saját bűneik hevétől gyötrődő lelkek szenvedéseinek. Áldott az Úr, az isteni nagylelkűség széles óceánja, Krsna nektári szent neveinek hajléka.

szvarna-kóti-darpanábha-déha-varna-gauravam
padma-páridzsáta-gandha-vanditánga-szaurabham
kóti-káma-múrccshitánghri-rúpa-rásza-rangaram
préma-dháma-dévaméva naumi gauraszundaram

2) Gyönyörű teste tündöklőbb milliónyi aranytükör ragyogásánál, s oly édes illatot áraszt, hogy a híres lótusz és parijáta virágok hódoló imákkal tisztelegnek Előtte. Maga Ámor is megszégyenülten borul le az Ö lótuszlábaihoz, mivel képtelen elviselni páratlan szépségének látványát. Csodaszép testéből szüntelenül árad a szeretet, melynek rasája minden tagját áthatja. Gyönyörrel telve zengem az én édes Uram, a tiszta szeretet egyetlen, isteni hajlékának, az aranyló Gauraszundarának végnélküli dicsőségét.

préma-náma-dána-dzsanja-panycsa-tattvakátmakam
szánga-divja-pársadásztra-vaibhavávatárakam
sjáma-gaura-náma-gána-nrtja-matta-nágaram
préma-dháma-dévaméva naumi gauraszundaram

3) Ötödmagával megjelent Panycsa-tattvaként, hogy Krsna szent nevét ingyen adja mindenkinek; így tette lehetővé az emberek számára a Krsna-préma, a Védák ötödik, s egyben végső céljának elérését. Transzcendentális testében Maga a Legfelsőbb Úr, Sjámaszundara Krsna szállt alá a Földre Gauraszundaraként (összes fenséges tulajdonságával és isteni fegyvereivel ékesítve), hogy a szent nevet énekelve táncoljon Nadia utcáin. Gyönyörrel telve zengem az én édes Uram, a tiszta szeretet egyetlen, isteni hajlékának, az aranyló Gauraszundarának végnélküli dicsőségét.

sánti-purjadhísa-kaljadharma-duhkha-duhszaham
dzsíva-duhkha-hána-bhakta-szaukhjadána-vigraham
kaljaghaugha-nása-krsna-náma-szídhu-szanycsaram
préma-dháma-dévaméva naumi gauraszundaram

4) Mivel nem tűrhette az istentelen filozófiák által megfertőzött Kali-juga nyomorúságos helyzetén szánakozó bhaktája, Sántipura dicsősége, Advaita Prabhu szomorúságát, megjelent vigraha formájában, hogy a dzsívákat megszabadítsa nyomorúságuktól, boldoggá tegye bhaktáit, valamint hogy Krsna szent neveinek ambróziájával hatástalanítsa Kali mérgét. Gyönyörrel telve zengem az én édes Uram, a tiszta szeretet egyetlen, isteni hajlékának, az aranyló Gauraszundarának végnélküli dicsőségét.

dvípa-navja-gánga-banga-dzsanma-karma-darsitam
srínivásza-vásza-dhanja-náma-rásza-harsitam
srí hariprijésa-púdzsjadhí-sacsí-purandaram
préma-dháma-dévaméva naumi gauraszundaram

5) Isteni születésének és kedvteléseinek színhelye a szent Gangesz partján fekvő Srí Navadvípa városa volt. Ott áldotta meg Srínivásza házát azáltal, hogy a jelenlevők szívét megtöltötte a szent név örömteli, transzcendentális raszájával. Anyját, Sacsídevít és művelt apját, Srí Misrát szerette és tisztelte, feleségei(1), Srí Laksmíprijá és Visnuprijá számára pedig Ő jelentett mindent. Gyönyörrel telve zengem az én édes Uram, a tiszta szeretet egyetlen, isteni hajlékának, az aranyló Gauraszundarának végnélküli dicsőségét.

srísacsí-dulála-bálja-bála-szanga-csancsalam
ákumára-szarva-sásztra-daksa-tarka-mangalam
cshátra-szanga-ranga-digdzsigísu-darpa-szamharam
préma-dháma-dévaméva naumi gauraszundaram

6) Sacsí Déví gyermeke pajtásaival együtt sok élvezetes csintalanságot hajtott végre. Már kora ifjúkorában az írások mesterévé vált, a korabeli logika tudományában való tökéletes jártasságával pedig megalapozta az emberiség javára az odaadás (bhakti) felemelő folyamatát. A Gangá partján, tanítványai jelenlétében letörte a híres digvidzsají pandita büszkeségét. Gyönyörrel telve zengem az én édes Uram, a tiszta szeretet egyetlen, isteni hajlékának, az aranyló Gauraszundarának végnélküli dicsőségét.

vardzsja-pátra-száraméja-szarpa-szanga-khélanam
szkandha-váhi-csaura-tírtha-vipra-csitra-lílanam
krsna-náma-mátra-bálja-kópa-sánti szaukaram
préma-dháma-dévaméva naumi gauraszundaram

7) Gyermekkori kedvtelései szívet gyönyörködtetők voltak. Boldogan szokott játszani a kidobott (és így tisztátlannak minősített) edényekkel, valamint az érinthetetlennek tartott állatokkal, kiskutyákkal és mérgeskígyókkal. Egy alkalommal elrabolta Őt egy tolvaj, aki drága ruháit szerette volna megkaparintani. Másszor felfedte kilétét a szent helyekre zarándokló (tírtha-vipra) bráhmana előtt, és megáldotta őt ételének maradékával. Ha mérgében sírt, Krsna szent neveinek ismétlésével azonnal ki lehetett engesztelni. Gyönyörrel telve zengem az én édes Uram, a tiszta szeretet egyetlen, isteni hajlékának, az aranyló Gauraszundarának végnélküli dicsőségét.

sznána-gánga-vári-bála-szanga-ranga-khélanam
bálikádi-párihászja-bhangi-bálja-lílanam
kúta-tarka-cshátra-siksakádi-váda-tatparam
préma-dháma-dévaméva naumi gauraszundaram

8 ) Barátaival elbűvölő játékokat űzött a Gangá habjaiban, a fiatal leánykákat pedig édes szavaival ugratta. Tanítványait, sőt tanárait bonyolult érveivel, majd ellenérveivel hozta zavarba. Gyönyörrel telve zengem az én édes Uram, a tiszta szeretet egyetlen, isteni hajlékának, az aranyló Gauraszundarának végnélküli dicsőségét.

srí nimai-panditéti-náma-désa-vanditam
navja-tarka-daksa-laksa-dambhi-dambha-khanditam
szthápitártha-khanda-khanda-khanditártha-szambharam
préma-dháma-dévaméva naumi gauraszundaram

9) Országszerte úgy ismerték, mint a nagy tudású Nimáj Panditát. Zseniális és ötletes érveivel megcáfolta kora felfuvalkodott njája filozófusainak hagyományos elméleteit, s miután így letörte büszkeségüket, Ő maga kelt megdöntött tételeik védelmére, s bebizonyította azok igazát. Gyönyörrel telve zengem az én édes Uram, az aranyló Góraszundara dicsőségét, aki a tiszta szeretet egyetlen, isteni hajléka.

slóka-gánga-vandanártha-digdzsigísu-bhásitam
vjatjalankrtádi-dósa-tarkitártha-dúsitam
dhvaszta-jukti-ruddha-buddhi-datta-dhímadádaram
préma-dháma-dévaméva naumi gauraszundaram

10) Késava Kásmirínek, a híres tudósnak Gangá istennőhöz költött versében felfedte a stilisztikai hibákat, majd a védelemre felhozott ravasz érveket is megcáfolta. S bár az Úr legyőzte a gyors észjárású panditát, mégis megadta neki a művelt szanszkrit tudósnak kijáró tiszteletet. Gyönyörrel telve zengem az én édes Uram, a tiszta szeretet egyetlen, isteni hajlékának, az aranyló Gauraszundarának végnélküli dicsőségét.

szútra-vrtti-tippanísta-szúksma-vácsanádbhutam
dhátu-mátra-krsna-sakti-szarvá-visva-szambhrtam
ruddha-buddhi-panditaugha-nánja-jukti-nirdharam
préma-dháma-dévaméva naumi gauraszundaram

11) A szútrákhoz részletes és ragyogó magyarázatokat fűzött, melyek aprólékosan kifejtették azok jelentéseit és különféle vonatkozásait. Rámutatott, hogy a szanszkrit nyelv 7000 féle alaphangja (dhátu) tulajdonképpen Krsnának, a világegyetem kizárólagos fenntartójának energiáit fejezi ki. Ezzel olyannyira ámulatba ejtette a tudósok társaságát, hogy azok egy szót sem tudtak szólni, és így képtelenek voltak elméleteiket megerősíteni. Gyönyörrel telve zengem az én édes Uram, a tiszta szeretet egyetlen, isteni hajlékának, az aranyló Gauraszundarának végnélküli dicsőségét.

B. R. Srídhar Szvámí

Jegyzet:

1. Első felesége halála után anyja kérésére újra megházasodott.

(A cikk 1986-ban íródott)