Mű, Művész, Művészet

A művészet a kimondhatatlan tolmácsa. (Goethe)

A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg. (Rodin)

Behunyom a szemem, mivel látni akarok. (Paul Gauguin) A kép első kötelessége, hogy ünnep legyen a szem számára. (Delacroix)

… csak az nagy, igaz és szép a művészetben, ami egyszerű. (George Sand)

Az élet minden területén csak szabadságban lehet élni, így van ez a festészetben is. (Barcsay Jenő)

Minden gyermek művész. A gond csak az, hogyan maradjon művész felnőtt korában is. (Pablo Picasso)

A művészet nem önmagától fejlődik; az emberek gondolatai változnak, s velük változik kifejezésük módja is. (Pablo Picasso)

… a művészetben a lángész egyetlen villanása, új hódítások legkisebb távlata is jobban lenyűgözi az embereket, mint a már birtokba vett tudás fényessége és tökéletessége. (George Sand)

Vannak mély dolgok, amelyek a művészet fényében sokkal világosabban érthetők, mint a tudomány fényében. Mondják, hogy némely tenger vize holdfényben világosabb, mint napfényben. (Blaga)

Be kell vezetni a művészet módszereit az életbe, nem azért, hogy művészetet csináljunk az életből, ó, dehogyis! Hanem hogy életet csináljunk a művészetből. (Malraux)

Minél többet gondolkodom felőle, annál erősebben érzem, hogy nincs semmi, ami olyan mélységesen művészi volna, mint az embert szeretni. (Vincent Van Gogh)

A művészet idézi fel a misztériumot, amely nélkül nem létezhetne a világ. (René-Francois-Ghislain Magritte)

A művész feladata a misztérium elmélyítése. (Francis Bacon)

A művész vagy a saját életét leheli alkotásaiba, vagy puszta bábokat faragcsál, babákat öltöztet. (France)

A művészet minden titka talán ez: elrendezni tudni a rendezetlen érzelmi felindulásokat, de úgy elrendezni, hogy még erősebben éreztessük rendezetlenségüket. (Ramuz)

Az alkotás nem ismer kényszert – a művészet szabad. (Wassily Kandinsky)

Azt hiszem, ha a művészek dönthetnék el, milyen címke kerüljön rájuk, a legtöbbjük úgy döntene, hogy semmilyen. (Ben Shahn)

http://wwwold.sztaki.hu/~smarton/muveszet/kmuv.htm

2008/49.