Áldás

„Aki a bölcs, nemes Ráma csodálatos történetét hallgatja szüntelenül buzgón, lehullnak róla bűnei. Fiút nyer, ha fiút óhajt, vagyont, hogyha vagyont akar, mindenki, aki hallgatja Ráma vitézi tetteit. Szívet-elbűvölő férjet nyer a férjhez menő leány, s aki övéitől elvált, újból találkozik velük. Aki hallgatja Válmikí művét, a nagy Rámájanát, eléri céljait, minden kívánsága beteljesül.”

(Részlet a Rámájanából, Vekerdi József fordítása)

A Rámájana története egy időn és téren túli világot mutat be, mégis behelyezve a tényleges földrajzi helyekre és történelmileg is bebizonyított szereplőkkel. Az Óperenciás tengeren túl játszódik a történet, az észak-indiai Kósala ország Ajódhjá városában. A virágzó ország uralkodója Dasaratha király volt, aki a bőség és pompa ellenére búsan ült a trónján, hiszen nem született meg az örököse.
A Rámájana első fejezete „A gyermekkor könyve” (Bálakánda) leírja, hogy Visnu alászállása hetedik avatárként hogyan történt meg.

Ez időben a szörnyek ura, Rávana gyötörte a Föld és az Ég nagy részét. A bölcs Dasaratha király, népének édesatyja úgy határozott, hogy lóáldozatot mutat be az égiek kegyének elnyeréséért.

A Védák tanításait jól ismerő tudós papok végezték a szertartást és istenek, szentek, tündérek és légi szellemek szálltak le az églakók ünnepségén. Brahmát, a Mindenség teremtőjét, az ős atyát dicsőítették, majd Visnu, a Mindenség Ura jelent meg a Garuda-madár (Turul) hátán tündöklő Napként. Az Ősatya a Mindenhatót kérte meg, hogy Dasaratha király gyermekeként leszülessen avatárként a Földre, a gonosz Rávana gaztetteinek megszüntetésére.

És Ráma királyfi megszületett Kausalja királyasszonytól, három fiú testvérével, Bharatával, Laksmannal és Satrughnával együtt.

Válmíki csodálatos verses eposza huszonnégyezer versszakra tagolódik, vastag kötetekben sorakozik az egyházi és világi könyvtárak polcain. A XVI. században Gószvámí Tulszidász feldolgozásában jelent meg a Rámacsaritamánasza, mely a mai India Ráma-kultuszának alapja. Az avadhi nyelven írott művet hindire és minden más indiai nyelvre, valamint angolra is lefordították, mely a mai kor kutatói között a legfontosabb referenciamű.

Amíg Válmikí Rámájanája elénk tárja a misztikus múlt ezer titkát Szítá és Ráma romantikus történetén keresztül, Tulszidász műve az egyistenhitet és az odaadás lélektisztító erejét mutatja be.

1990-től Lallan Prasad Vyas, a Vishva Hindi Darshan magazin kiadója huszonegy alkalommal rendezett nemzetközi konferenciákat a világ különböző egyetemein a Rámájana mai fontosságáról, melyek közül három konferencián magam is részt vettem a Rámájana-képsorozatommal.

Hummel Rozália

2005/40.