Gondolatok a barátságról

Egy istened, de több barátod legyen!
Barátainkkal a Jóisten kér bocsánatot tőlünk a családunkért.
Barátból ellenséget csinálni nem nagy művészet, de ellenfélből barátot annál inkább.
A hamis barát olyan, mint az árnyék, csak a napfényben van veled. – közmondások

Ha rosszat teszel barátoddal, mit cselekszel majd ellenségeddel? – sumer költők

A barátság nem más, mint a javak és eszmények közössége. – Püthagorasz

Mindazon javak közül, melyeket a bölcsesség szerez a teljes élet bölcsessége számára, a legeslegnagyobb a barátság birtoklása – Epikurosz

Jóbarátok sorsa egy. – Euripidész

Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes értelmetleneké. – Démokritosz

Barátom barátja nekem sem lehet ellenségem. – Platón

A barát egy lélek két testben.
Oh, barátaim, senki sem barátunk. – Arisztotelész

Az a barátság, ami megszakadhatott, sohasem volt igazi. – Hieronümosz

Az igazi barát olyan, mintha második énünk volna.
A természet az erények segítőtársául rendelte a barátságot, nem pedig a vétkek csatlósának.
Sok véka sót kell együtt megenni ahhoz, hogy a barátság betöltse hivatását. – Cicero

A tapasztalatlanok szerint kellemes, ha befolyásos barátaid vannak, a tapsztaltabbak azonban tartanak tőle. – Horatius Flaccus

Ugyanazt akarni, ugyanazt nem akarni: elvégre ez az igazi barátság. – Sallustius

A barátság után hinni kell, a barátság előtt ítélni. – Seneca

Kerüld a barátot, társat vagy tanítványt, akinek jelenléte kedélyed nyugalmára vagy szellemi fejlődésedre káros. – Tagpo Lhadje

Barátom Platón, barátom Szókratész, de leginkább barátom az igazság. – Erasmus Desiderius

A bölcsnek több haszna van ellenségeiből, mint az ostobának barátaiból.
Ellenségnek mindenki számottevő, ha barátnak nem is. Használni kevesen tudnak, ártani úgyszólván mindenki.
A legpusztább sivatag a barátok nélküli élet: a barátság megsokszorozza a jót és eloszlatja a rosszat, az egyetlen orvosság a sors mostohasága ellen, és a fuldokló lélek levegőhöz jutása. – Gracian y Morales

Az idő erősíti a barátságot és gyengíti a szerelmet. – La Bruyere, Jean de

Szerelmese vagyok a barátságnak. – Montesquieu, Charles-Luis

Két barát közül csak az egyik barátja a másiknak. – Karr, Jean Alphonse

Nem elég, ha az ember barátjáért életét hajlandó feláldozni – meggyőződését is meg kell tagadnia érte. – Goethe

Feleségnek csak azt a nőt válasszuk, akit, ha férfi volna, barátnak választanánk. – Joubert Joseph

A szerelem forró, hideg az élet. Csak a barátság melegíti állandóan valónkat. – Eötvös József

A szeretet még a lángésznél is ritkább, és a barátság ritkább, mint a szeretet. – Péguy, Charles

A hűség leginkább két csalódott barátban mutatkozik meg. – Lasker-Schüler, Else

Az igazi férfibarátság … olyan, mint a jéghegy. Csak az utolsó tizede látszik ki a vízből. A többi alul úszik; nem látni. – Tucholsky, Kurt

A barátság klasszikus téma, s a mai ember a klasszikus témákhoz kicsiny… a barátság klasszikus kapcsolat, s a mai ember a klasszikus kapcsolathoz kicsiny. A barátság az élet klasszikus megoldása. – Hamvas Béla

Én a barátoknál is fontosabbnak tartom a barátságot. Az emberi magatartás. Ezzel kell mindenkihez közeledni. A barátság atmoszférájában kell élni… épp a barátság zár ki minden klikket, minden tömörülést, tudniillik univerzális… – Pilinszky János

(Forrás: Bölcsességek könyve – Kristó Nagy István, Gondolat; Barátság – Steinert Ágota összeállítása, személyes gyűjtés)

2005/39.