Mangala (Mars)

Az elbeszélések nem egyértelműek Mangala származását illetően. Olykor Siva és Párvati fiának mondják, máskor Visnu és a Föld szerelmének szülötteként említik. Gyakran azonosítják Siva gyermekeivel Kumárával vagy Kárttikéjával, akik hadistenek, és atyjuk harcias aspektusát jelenítik meg.


Mangala, vagyis a Mars – akárcsak a klasszikus görög-római antikvitásban – a háború, a harc félistene, az akarat szimbóluma. A Mars a férfierőt, a határozottságot képviseli, de jelképezi az ember önfenntartási ösztönét is, illetve a birtoklást, a védelmet. Gyakran kegyetlen és könyörtelen, mert elpusztít mindent, ami akadályozza tervei megvalósítását, de ha jó mederbe terelődik ez az energia, védelmet és oltalmat biztosít, bátorságot ad a jó ügy melletti kiállásban.

Kárttikéja, Siva fia, aki Táraka démon megölése végett született. Csak Siva volt képes a démonölő apjává lenni, mert már magja is olyan tüzes volt, hogy Párvati sem tudta megtartani. Ezért a Fiastyúk csillagzatot megszemélyesítő Krttika gondoskodott róla mint nevelő anyja. Kárttikéját hat fejjel és tizenkét karral ábrázolják, így mind a hat csillag-anyjától képes volt elfogadni a tejet. Tárakát, az istenek ellenségét csak egy kisfiú ölhette meg, és erre a feladatára mindig emlékeztette nevelőanyja. Miután betöltötte hivatását, Kárttikéja az égi hadsereg vezére lett.

Mangala születését a Puránák így ismertetik: Hiranjáksa démon egyszer elrabolta a Földet és elrejtette a kozmikus óceánban. Visnu, a védelmező isten elpusztította Hiranjáksát, és ezzel megmentette a Földet. Mikor visszahelyezte eredeti helyére a bolygót, szépen földíszítette mezőkkel, virágokkal, erdőkkel. Ennek köszönhetően a Föld varázsosan szép lett, olyan, mint ahogyan most is látjuk. Visnu sokáig időzött a Földdel, olyannyira, hogy együttlétüknek köszönhetően belé is szeretett. Így Mangala Visnu és a Föld szerelméből született.

A másik verzió szerint Mangala nem más, mint Siva fia. Szatí, Siva hitvese misztikus tűzben elemésztette magát, amiért férjét megsértették egy áldozaton. Bánatában Siva vezekelni kezdett, s homlokáról egy lehullott verejtékcseppből született Mangala. Siva a kilenc bolygó egyikét bízta reá, a Marsot, amely olykor baljós befolyást gyakorol az emberi lényekre. A Mars áldásos befolyása az asszony, valamint a birtok védelmét biztosítja. A Mars színe a vörös, féme a réz. Égi kocsija aranyból való, s az Agni tűzistentől származó nyolc ló vontatja.

(Krsna-kathá)

2004/37.