A kozmosz rendje

Házra, otthonra, munkahelyre, oltalomra azonban mindenkinek szüksége van. Lehetséges-e a kozmikus rend megzavarása nélkül építkeznünk? A kínai eredetű feng-shui, vagy India ősi építészeti tudománya foglalkozik ezzel a kérdéssel. A Szthápatja-véda, más néven vasztu-sásztra képes beleágyazni a világegyetem természetes rendjét az épület tervébe, s ezzel a munkálatok során megbontott rend helyreállítható.

A vasztu elvei szerint a ház a kozmikus tudat és rend otthona, amelyben az ember élete és lénye minden tekintetben kiteljesedhet. Erre pedig egyre jobban odafigyel a nyugati ember is, és magasan gépesített, modern high-tech otthonukat egyre többen az ősi térrendezés tudománya és művészete szerint alakítják ki.

Az építészet tudománya (szthápatja) az Atharva-véda egyik szekciója, a huszonhét védikus tudományág egyike. Hosszú évszázadokon atyáról fiúra szállt a tudomány, míg a középkorban pálmalevél lapokra rögzítették az ismereteket. Ez a tudomány a Védák két ágának házasságából született: anyja az élet tudománya, az ájurvéda, atyja pedig a csillagok ismerete, a védikus asztrológia (dzsjótir-véda). Az előbbi az ember biológiai egyensúlyával, egészségével foglalkozik, míg az utóbbi az ember és kozmosz folytonos változásban lévő kölcsönhatásával. A vasztu-sásztra holisztikus módon egyesíti az ember biológiai dimenzióját és a világegyetem nagy rendjét.

A szthápatja szó jelentése alapozás, és az építész igyekszik megalapozni a tulajdonos, az épület és a kozmikus rend összefüggéseit. Ránézésre az ilyen ház cseppet sem különbözik bármely más otthontól. Ám a lakók és látogatók azonnal megérzik a különbséget. Az így kialakított épület tökéletesen illeszkedik az ott élők fiziológiájához, ugyanakkor olyan szakrális élményt nyújt, mintha egy templomba lépne az ember. Nem csupán az építkezés sikerének örömével hatja át az embert, hanem magasabb, lelkibb elégedettséget is nyújt, szinte a tökéletesség élményét.

Ebben szerepet játszik az összes szükséges elem holisztikus szemlélete: a terv, a szerkezet, az anyagok, a tájolás és a gépészeti berendezések egyaránt fontosak. Gyakran alkalmaznak nap-, szél- és egyéb energiaforrásokat és ökológiai építőanyagokat. Így térhetünk vissza az évszázados technológiákhoz, például a vályog- építéshez, márpedig egy vályogházban nyáron nincs szükség légkondicionálásra. A föld, mint alapelem igen fontos alkotó az életünkben, mert igen magas, tiszta tudati erőt közvetít. Az ősi, tradicionális építészettudomány alapján felhasznált organikus anyagok befolyása hatványozódik, és megnyugtatóan hat az emberi pszichére. Az emberi testben is jelen van a világot alkotó matéria összes eleme (föld, víz, tűz, levegő, éter), s ha ezek az ősi elveknek megfelelően szerepelnek az épületben is, akkor nagyszerűen rezonálnak az ember mivoltával. A földből, vályogból épített falak azt a benyomást keltik, mintha az anyaföld ölelné körül az embert.

Az ősi ind építészet alapja a vasztu-purusa-mandala, amely a megszemélyesített világegyetem földre vetített geometriai képe. Az építész az épület rendjét a világot működtető alapvető törvényszerűségekkel hozza összhangba. Ennek az alapja ez a mandala, amely egy egyszerű remetelak vagy egy metropolisz tervezésénél egyaránt alkalmazható.

Ha felkeresünk egy vasztu-sásztra szerint dolgozó építészt, az először a születési helyünk és időnk felől érdeklődik, vagyis asztrológiai azonosságunk alapján határozza meg az épület sajátságait, tájolását és egyéb dimenzióit.

A legfőbb cél az egyén, az épület és a kozmikus rend harmóniája. A tájolás sokkal fontosabb, mint a struktúra. Ajánlatos, hogy a bejárat keleti tájolású legyen. A déli tájolás nem kedvező, mert arra a halál, az elmúlás lakik. A konyhát érdemes délkeleten elhelyezni, hogy a legtöbb napfényt és nap-energiát kapja. Ez ugyanis fokozza a jó étvágyat és az egészséges emésztést. A hálószoba legyen északon, legtávolabb az energikus déli oldaltól. A ház központi terét lehetőleg ne tagolja fal vagy oszlop, mert ez a terület az épület elsődleges energetikai központja, ahonnan a lakás többi részébe áramlik az erő. A vasztu elvei az ingatlan elrendezésére vagy a telek beosztására – autóbeálló, épületek, kert, melléképületek – is alkalmazhatóak.

A mai világban szinte lehetetlen elkerülni a mérgező építészeti vegyszereket és káros magnetikus sugárzásokat, s lépten-nyomon csúf épületekbe botlunk. Az iparág fő vonala még nem sokat törődik az építészet szakrális hátterével. Mondják, az anyagot amúgy sem lehet szakrálissá tenni. Pedig ez nem igaz, egyre többen tartják fontosnak az élet teljességét, annak anyagi, szellemi és lelki dimenziójával egyetemben. A délkeleti konyha és az északi szent sarok vagy házi oltár segíti a harmonikus életet. Ezért épülnek szerte a világon a kozmikus renddel összehangolt lakóépületek. Divat lett a térrendezés ősi kínai művészete, s nem véletlenül. Egy malájföldi filmiparos vállalkozása majdnem csődbe ment, mikor egy feng-shui szakértőhöz fordult. Az némi átrendezést javasolt az irodaépületben és a környezetben, s az üzlet föllendült. Meg kell találni a „sárkányt”, vagyis a helyszínen érdemes tanulmányozni a környezetet, s az épületet nem szabad a sárkány „farkára” telepíteni, mert az bizonytalanságot eredményez.

A hitetlen ember számára is figyelmeztető az a tény, hogy a mai építészeti anyagok majd háromnegyede mérgező. Gondoljunk csak a pozdorjalapokból készült bútorokra, melyeknek formaldehid alapú gyanta a ragasztóanyaga. Ennek kigőzölgése legalább egy évig folyamatos, s hatása légúti megbetegedés, asztmatikus tünetek, allergia. Különösen gyerekbútor esetén kerüljük ezt a megoldást, mert a szellőzés hiányával együtt ez komoly károsodást okozhat a kisgyermek szervezetében.

A lakásunkat behálózó vezetékek sugárzása bizonyítottan aszinkronban van az emberi szervezettel, aminek megmagyarázhatatlan nyugtalanság, idegesség lehet a következménye. Ha azonban a kettős vezetékeket a beszerelésnél méterenként megcsavarjuk, ezzel megtörhetjük a kellemetlen erőtereket és könnyebb a békesség megtapasztalása. És ez nem csupán egyszerű new-age hókuszpókusz. Előfordult már, hogy a vasztu-konzulens javítani valót talált a ház elrendezésén, s az építészeti szakhatóság is visszadobta a tervet. Ám amikor szakrális szempontból kijavították a terveket, a hatóság engedélye is megjött. A világegyetem rendje olykor még a hivatalok számára is elfogadható…

Tornyai Ödön