Miben nyugszik a végtelen?

 

Az upanisadok szerteágazó irodalmából választottuk a Száma-védához tartozó Cshándógjaupanisad egy szakaszát (7.16-24.), melyben egy papi rendbélit (Náradát) egy lovagkirály (Szanatkumára) tanít. Nárada kezdetben felsorolta az általa már elsajátított tudományokat, a kinyilatkoztatástól a számok, a sors vagy a hadászat tudományán át az emberfölötti tudományokig, de a lényeg, az istenismeret mintha még hiányozna. Ekkor kapcsolódunk be a beszélgetésbe…

 

 

16. szakasz
– Az a legékesebben szóló, aki ékesen szól az Igazságról
– mondta Szanatkumára.
– Uram, lehetek én is az Igazság ékesszólója? – kérdi Nárada.
– Előbb az Igazságot kell megismerned!
– Uram, szeretném megismerni az Igazságot!

17. szakasz
– Bizony, amikor valaki megismerte az Igazságot, igazságot mond. Nem mond igazat az, aki nem érti az Igazságot. Csak az mond igazat, aki megismerte az Igazságot. Ezt a megismerést kell megismerni!
– Uram, szeretném megismerni a megismerést!

18. szakasz
– Bizony, amikor az ember gondolkodik, akkor ért meg (dolgokat), aki nem gondolkodik, nem is ért. Csak az ért, aki gondolkodik. Ezt az értelmet kell megismerni!
– Uram, szeretném megismerni az értelmet!

19. szakasz
– Bizony, akinek van hite, elmélkedik is. Akinek nincs hite, nem elmélkedik. Csak az elmélkedik, akinek van hite. Ezt a hitet kell megismerni!
– Uram, szeretném megismerni a hitet!

20. szakasz
– Bizony, aki állhatatos, annak van hite is. A nem állhatatosnak hite sincsen. Csak annak van hite, aki állhatatos.
– Uram, szeretném megismerni az állhatatosságot!

21. szakasz
– Bizony, aki tevékeny, az állhatatos is. Tevékenység nélkül nem lehet állhatatos az ember. Csakis tevékenység tesz állhatatossá. Ezért ezt az állhatatosságot kell megismerni.
– Uram, szeretném megismerni az állhatatosságot!

22. szakasz
– Bizony, amikor boldogsághoz jut az ember, akkor tevékeny is. Aki nem boldog, nem is tevékeny. Csak az tevékeny, aki boldog. Ezért a boldogságot kell megismerni.
– Uram, szeretném megismerni a boldogságot!

23. szakasz
– A Végtelen maga a boldogság. Ami mulandó, az nem adhat boldogságot. Csakis a Végtelen a boldogság. Ezért a Végtelent kell megismerni.
– Uram, szeretném megismerni a Végtelent!

24. szakasz
– Mikor az ember nem lát semmi egyebet, nem hall semmi egyebet, nem tud semmi egyebet, akkor jutott el a Végtelenhez. Ám ahol egyebet is lát, egyebet is hall, egyebet is tud, az kicsiny (véges). A Végtelen örökkévaló, a véges halandó.
– Uram, miben nyugszik e Végtelen?
– Saját dicsőségében, vagy tán még ott sem…

 

48/2008.