Visnu tíz alászállása – Nrszinha

  Mint a növő sarlóra a holdnak egésze, Föld tere tűzve az agyarad ívére, Visnu, te vadkan-alakban ülő, Egek ura, üdv Hari, üdv! (Dzsajadéva: A tíz avatár éneke, Weöres Sándor fordítása)   A Vadkan-avatár legyőzte Hiranjáksa démont, akinek testvére, Hiranjakasipu bosszúra éhesen Visnu esküdt ellenségévé lett. Mint ismeretes,  a lelki világban hibázó testvérpár kényszerült gonoszként megszületni a földön, Kaspaja muni...

Tovább

Visnu tíz alászállása – Vámana

  Te kicsi, becsaptad a nagyerejű, butafejű órjást a lábad elérő vízzel a rontást, Visnu, te törpének születő, egyek ura, üdv, Hari, üdv! (Dzsajadéva: A tíz avatár éneke, Weöres Sándor fordítása)   Vámana törpe bráhmanaként jelent meg (vámana jelentése törpe, alacsony növésű), három lépését a legősibb Rg-véda is megemlíti. E három lépés közül az utolsó oly szent és titokzatos, hogy az emberek nem ismerhetik meg. A...

Tovább

Visnu tíz alászállása – Kúrma

Mind e világ a te nagyerejű hátadon ível, hátad ezért tele csontkelevénnyel, bölcs teknőc, te világemelő, egek ura, üdv, Hari, üdv! (Dzsajadéva: A tíz avatár éneke, Weöres Sándor ford.) Kúrma, az isteni teknős azért jelent meg, hogy az özönvízkor az óceánba veszett kincsek felszínre hozatalában segítsen. Egyszer, a régmúlt időkben imígyen szólott Visnu, a mindenség forrása az Őelőtte költői imákkal hódoló félistenekhez: Próbáljátok...

Tovább

Visnu tíz alászállása – Matszja

A vízözön árjaiból kiragadtad a Védát, habon a hajócska elérte a célját, hal-alaku Visnu, hajó-vezető egek ura, üdv, Hari, üdv! Dzsajadéva: A tíz avatár éneke (Weöres Sándor ford.) Már az igen ősi Satapatha-bráhmana, továbbá a Bhágavata- és a Matszja-purána is említi történetét:A Hal-avatár, Matszja kétszer jelent meg, két különböző világkorszakban. Előbb az elszunnyadt Brahmá ajkairól kiáradó Véda-bölcselet visszaszerzése végett,...

Tovább

Visnu tíz alászállása – Varáha

Mint a növő sarlóra a holdnak egésze, Föld tere tűzve az agyarad ivére, Visnu, te vadkan-alakban ülő, Egek ura, üdv Hari, üdv! Dzsajadéva: A tíz avatár éneke (Weöres Sándor ford.) E rovatban Visnu alászállásait mutatjuk be. Az inkarnáció nem volna helyes kifejezés, hiszen ez hús-vér testben születést jelent, míg az alászálló forma (avatár) pontosabban tükrözi azt, hogy Visnu mindig megőrzi transzcendens, isteni helyzetét, bármilyen...

Tovább

Kalki

Valaha te kardosan a gonoszak árny-seregére vetsz tüzet, ez büneiknek bére, Kalki, ha jő az ítéletidő egek ura, üdv, Hari, üdv! (Dzsajadéva: A tíz avatár éneke, Weöres Sándor fordítása) A hagyomány eddig Visnu alászállásait illetően a múltba tekintett, Kalki azonban a jövendő avatárja. Eljövetelét a világkorszak, a jelenlegi vaskor végére várják. A jövendölések szerint Shambala falvában jelenik majd meg, egy Visnujasa nevezetű...

Tovább