Reinkarnáció-kutatás

  Dr. Ian Stevenson évtizedek óta kutatja a lélekvándorlásra utaló eseteket. Az Egyesült Államok Pszichiátriai Kutató Társaságának égisze alatt a hatvanas évek elejétől fogva gyűjti a témával kapcsolatos információkat. Kutatómunkája során ezernél is több esettanulmányt lajstromozott, melyek egy részét saját maga is alaposan megvizsgálta. Sokan úgy vélik, a lélekvándorlásba vetett hit a keleti kultúrák sajátja. Igaz, a...

Tovább

Micimackó, a pozitív életszemlélet

  Száztíz éve, 1882 januárjában született A.A. Milne, Micimackó megálmodója. Könyvét számtalan nyelvre lefordították, így a magyar művelődésnek is szerves része lett – amelyben nem csekély szerep jutott Karinthy zseniálisan bájos fordításának. Milne csekélyértelmű medvebocsának csetlő-botló alakját mindannyian szívünkbe zártuk, akik gyermekkorunkban megismerkedtünk vele, s ha valaki felnőttként találkozna Medveczky Medve...

Tovább

A négy típus és alosztályaik

      RACIONÁLIS – PROMÉTHEUSZI – FLEGMATIKUS Építkező – Albert Einstein, Marie Curie, Abraham Lincoln, Charles Darwin Lángelme – Arisztotelész, Nagy Péter, Isaac Asimov, Nietsche Feltaláló – Nikola Tesla, Mark Twain Walt Disney Tábornagy – Napoleon, G.B.Shaw, Margaret Thatcher, Bill Gates   IDEALISTA – APOLLÓI – KOLERIKUS Bajnok – Lev Tolsztoj, Joan Baez, Carl...

Tovább

Élveboncolás – A vallásosság lélektana

  A valláspszichológia alatt ma a vallásosság pszichológiáját értjük. A valláspszichológiában a pszichológia mint tudomány azokat a vallásosság során megjelenő érzelmeket és kognitív folyamatokat vizsgálja, amelyek mind az egyén, mind a közösség vallásosságában megjelennek. A valláspszichológia feladata az „emberi oldal” megértése, ahogy az az Istennel való kapcsolat során formálódik.     A hívő emberek egyre gyakrabban...

Tovább

Művészet és terápia

  A művészet és a terápia számomra is két különálló dolognak tűnt sokáig. Külön-külön szerettem volna lenni psychiáter, terapeuta és művész. Ma már tudom, hogy nincs határvonal köztük.     Ahogy a terápiák közötti törésvonal is fuzionál. A legmodernebb metakognitív irányzatok egyesítik a legújabb tudományos elveket az ezeréves keleti tanokkal és a meditációval. Ezek túl és innen a kogníciókon megtanítanak elengedni a...

Tovább

Férfiketrec

  Az utóbbi időben a csapból is a női szerepek problémaköre folyik. Magazinok cikkei és kutatások egész sora foglalkozik a nők megváltozott helyzetével, új és régi szerepeivel, ezek ellentmondásosságával. Ha a nőiség ekkora probléma, azt hiszem nagyon is időszerű volna körülnézni a férfiasság háza táján is, hiszen a kettő összefügg.   A társadalmakat hagyományosan két kategóriába szokás sorolni: létezik matriarchális és...

Tovább