LX. szám: Kelet és Nyugat

Tükörképek

 Kelet és nyugat különbségeit legváratlanabb módon a hasonlóságaikban ismerhetjük fel. Mindkét égtáj az ember sajátos élet-szféráját képezi, és mindkét égtáj tükröt tart a világ másik felének. A keleti tükörben megmutatkozik a nyugat és a nyugat tükrében látszik a kelet. Túlzottan leegyszerűsítő volna az a nézet, miszerint Kelet elmaradott, a Nyugat fejlett, vagy megfordítva: a Kelet bölcs, a Nyugat tevékeny. Igaz, a Nap keleten kél és Nyugaton nyugszik, ami jelképes, de egyik nélkül aligha létezhetne a másik.Mintha a két égtáj a világiasság és a szellemiség szimbolikus képviselője volna. A Nyugat racionális, jól szervezett és hatékony, de hűvös, míg a kelet áradó, szertelen és melegszívű, ámde néha átláthatatlan. A nyugat karma-dés, azaz a cselekvés hona, míg a kelet dharma-dés, a spirituális erény hona.Az egymásnak tükröt mutató égtájak olykor elorozzák a másik erényeit.

A Kelet roppant lendülettel habzsolja a nyugat vívmányait a produktivitás terén, míg a sok vonatkozásban kiüresedett Nyugat egyre kíváncsibb Kelet titkaira: mitől elégedettek ott az emberek? (…)

kk60cimlap