Hindu templom az Alföldön

Az alföldi tanyavilág egyik legszebb vidékén, Szegedtől félórányi autózással érünk Nandafalvára. Nevét hiába keressük a térképen, az indiai kultúra és jóga iránt érdeklődők mégis jól ismerik e helyet. Húsz éve költözött ide az első néhány fiatalember, azzal a céllal, hogy a gyakorlatban valósítsa meg az egyszerű élet és magasrendű gondolkodás spirituális eszményét, s ma egy számos családból álló virágzó közösség él itt különös harmóniában. Ritka eseményen, új templom építkezésén jártunk ott.


– India talán legősibb tradíciójának, a Visnu-hitnek, más néven vaisnavizmusnak gyakorlói vagyunk – mondja Csépke Imre, az egyik alapító. – Hitünk, bár indiai eredetű, meggyőződésünk szerint egyetemes értékeket képvisel, melyek kortól és kultúrától függetlenül érvényesek. Nem idegen kultúrát akarunk importálni, hanem tiszta lelki eszményeket megvalósítani. Az idők során jónéhány ember vált részesévé e szellemi mozgalomnak. Ennek megvalósulását jelzi: biokertészet, állatvédelem, jógatáborok, a hinduizmus filozófiájával kapcsolatos szellemi műhely létezése, könyvkiadás, lapszerkesztés, vegetárius óvoda és magániskola, valamint Magyarország első bhakti jóga ásramja. Ásram szó szerinti jelentése: menedék – mindazok számára, akik a lelki élet gyakorlására vágynak.

– Az évezredes hindu gondolkodás gerince a vaisnava hit, amelynek jegyében a bhakti-jóga gyakorlatába nyerhet bárki bepillantást Nandafalván. – folytatja Gópíka, Imre felesége. – A bhakti célja a tiszta istenszeretet elérése. Mint vallásbölcseleti rendszer sokezer éves szent írásokon alapul, és a mai ember számára megvalósítható életutat jelöl ki. Ehhez nem kell Indiában születni. Nem a ruha teszi az embert, bárhol lehet odaadással szolgálni Istent, s tisztelni minden élőt. Mindenki vágyik a harmóniára és a lelki békére, de kevesen lelik meg. Bennünket nem kényszer vagy anyagi érdek tart össze, hanem az a lelki elkötelezettség, amely mestereinkhez fűz.

– Templomunk eddig egy családi házban működött, hiszen létezésünket épphogy elviselte az előző rendszer. Mára azonban megvalósulni látszik a régi álom: az új templom. – mondja Cseh Károly, a négygyermekes családapa. – Az alapkőletétel 1997 nyarán ünnepélyes keretek között történt. A szakrális templomépítészet szabályait figyelembe véve, Ananta Sésa drágakőágyon fekvő kegyszobrát helyeztük el. Az eseményt védikus tűzceremónia zárta. Az idén indultak a munkálatok, 1999. augusztusában pedig nemzetközi jóga-találkozó keretei között szenteljük fel az épületet. A templom sok ember önzetlen munkájával és adományából épülhet fel. A környék lakók segítőkészen érdeklődnek, s az önkormányzat is támogatja tervünket.

Szigeti Gyula építész-, műemléki szakmérnök tervezte a hagyományos hindu és magyar elemeket
ötvöző, egyszerűségében is nemes épületet.

-rgb

1998/26.