A szeretet vallása a kora középkorban

  Egyre többen keresik az emberiség szellemi-lelki harmóniáját, a vallások közötti egyetértés lehetőségét. Az ökumenizmust szűken értelmezve a keresztény egyházak  közötti viszonyra értik, pedig ki kellene terjeszteni ennek fogalmát a további világvallásokra is. Amíg ez nem valósul meg lényegileg, addig a vallások inkább elválasztanak, mint összekötnek. Pedig a vallások egységének leegyszerűsített hangoztatásán túl valóban kell...

Tovább

A misztikus próbája a világ – Eckhart mester cselekvő magányossága

  A kereszténység története során mindig élénk vita zajlott az aktív és a szemlélődő élet elsőbbsége és fontossága körül. A középkorban egyértelműen a kontemplatív magatartást preferálták és ezt tükrözte az egyház hivatalos véleménye is. Ezzel szemben Eckhart mester számára az aktív, cselekvő élet vált követendő magatartásformává. A kontemplatív életben megbúvó lehetőséget látta kibontakozni és megvalósulni a cselekvésben.  ...

Tovább

Romok közt találni a kincset… – Kilencvenkilenc töredék a szufi misztikáról

  Mit lehet elmondani a szufi misztikáról? Azt, hogy ez a világ egyik legtermékenyebb spirituális mozgalma, amely évszázadok óta kimagasló bölcseleti, teológiai, spirituális és művészi ihletet ad sokaknak? Azt, hogy az iszlám misztikus ága, amit olykor eretnekségnek, máskor a világpolitikát befolyásoló hatalmi tényezőnek, de leginkább mégis a dervisek művelte belső útnak tekintenek? Azt, hogy a nyugati arisztokrácia és ezoterikus...

Tovább

Reinkarnáció a judaizmusban és a keresztény hagyományban

  Olyan lesz, mintha meghaltam volna, pedig nem is igaz… Nagyon messze van. Nem vihetem magammal ezt a testet. Túl nehéz. Olyan lesz, mint egy levetett régi kéreg. Mért volna szomorú egy levetett kéreg?… — Antonie de Saint Exupéry: A kis herceg     Talán mert a reinkarnáció a buddhista és hindu tanítás egyik alaptétele, gyakran úgy gondoljuk, hogy az kizárólag hozzájuk tartozik. A legtöbb nyugati ember számára továbbra...

Tovább

Az ősmagyar vallásosságról – A Szent István előtti magyarság vallási élete

  A szakirodalomban egyre több helyen olvasni „ősmagyarok vallásáról”. Ám ezzel a fogalommal két gond is van: egyrészt mit értünk „ősmagyarokon”, másrészt az is kérdéses, hogy valóban csak egy vallásról beszélhetünk-e eleink hitéletével kapcsolatban. Ezért választottuk a fenti címet, amiben benne foglaltatnak a latin rítusú kereszténység előtti vallási irányzatok, legyenek azok keresztény irányzatok, avagy más vallási tradíciók...

Tovább

Egységélmény és azon túl… – a misztika rövid kritikája

  „Mindannyian bolondnak születünk, s néhányan úgy is maradnak!” – mondta Samuel Beckett. Szavait átforgatva mondhatnánk, mindannyian a misztika lehetőségével születünk, de a legtöbben elszalasztják azt. Sokan használják a misztika fogalmát, s emiatt devalválódik is magasztos jelentése, amikor pedig egyenest a sárba rántják a szent fogalmakat, az valóságos bűn.     Ahhoz, hogy a misztikáról hiteles képet alkothassunk,...

Tovább