Praxis

  Gondolhatnánk, a praxis és a tézis egymástól különállóan is érvényes és hathatós lehet. Pedig a hagyományos világkép szerves egységekben gondolkodik, és iaznak tűnik a mondás, miszerint a metafizikai tudat hálóján minden összefügg mindennel. Ezért a praxis is összefügg a tézissel. Nemcsak abban a vonatkozásban, ahogyan azt a logika diktálja – nevezetesen, hogy a gyakorlat igazolja az elméletet – hanem egy finom...

Tovább

ÓM – A mantrák mantrája

  Az egész kozmosz, minden létsíkjával, istenségével együtt bizonyos számú mantrában nyilvánul meg – ez a rendezett univerzum (hangzó, színes, formabő, szubsztanciális, ízes stb.). A jóga misztikája szerint hetvenmillió alapmantra létezik, s ezek, valamint kombinációik jelentik a teremtés kézikönyvét.   A mantra nem csupán hangrezgés, hanem sugárzó energia, ami egy sajátos gondolati áram megindítása révén áthangolja az ember...

Tovább

Szent kövek

  Nehéz volna a maradandóságra jobb példát találni e mulandó világban, mint éppen a köveket. Minden kultúra ismeri a kövek kultuszát – ősi imádatformák, rítusok, hiedelmek kötődnek a kövekhez, s még a betondzsungel is apró kavicsokból épül, amiket a cement tart össze… Az ősi kultúrákat a tradíción alapuló szemléletmód, a közös hit, az élet szakrális módja tartja össze.     Az indiai kultúrában roppant kultusza van a...

Tovább

A lélek három útja

  A halál utáni élet lehetőségéről megoszlanak a vélemények. Van, aki a testnek az anyagösszességbe történő visszaolvadásában, materiális redukcióban hisz, mások bizonyos vallási rendszerek dogmái szerint ítéletben, örök kárhozatban vagy üdvösségben hisznek az egyszeri halál – örök kárhozat/üdvösség képlet szerint. Az archaikus világkép mitikus magyarázatai pokoljáró hősökről és mennyvívó bajnokokról szólnak, s a földi...

Tovább

India szent könyvei

„Egy az igazság, a bölcsek sokféleképpen mondják.” (Rg-véda szanhitá 1.164.46.)   India sok mindent adott a világnak. Szellemi kincsei kiapadhatatlan forrásként állnak rendelkezésre, s bölcsessége a történelem során nem egyszer forradalmasította a vele kapcsolatba kerülő emberek és kultúrák tudatát. Ilyen szellemi forradalom volt például Schopenhauer és kiábrándult korának találkozás az indiai bölcselettel, vagy Gandhi...

Tovább

A BÖMBÖLŐ-ISKOLA – mézédes tanítás

    Az egyik legrégibb Visnu-követő tanítványi láncolat a Sivától eredeztetett Bömbölő iskola (Rudra-szampradája), amelynek Siva által választott mitikus atyamestere Visnuszvámí volt, akiről feltételezik, hogy Dravida tartományban (Dél-India) született, a Kali-korszak kezdetekor. A történelmi időkben három Visnuszvámí működött ebben a láncolatban. Az első Visnuszvámí az i.e. III. században élt Pandjan tartományban. Atyja...

Tovább