Sankara egyház-szervezete és az advaita védánta filozófia

  Sankara i. sz. 687-ben, más források szerint 788-ban született, Káládi faluban, Indiában. Nyolcéves korára már áttanulmányozta az összes írást és Góvindának, a Narmadá folyó partján élő mesternek aszkéta (szannjász) tanítványa lett. Néhány hónapig mesterénél maradt, majd engedélyével Varanasziba, utána Badarikásramba ment, ahol 12 éves koráig élt. Ezalatt kommentálta a Brahma-szútrát, a tíz fő Upanisadot és a Bhagavad-gítát, és...

Tovább

Férfi és női elv az óind filozófiában

Az emberi gondolkodás mindig is kereste az analógiákat saját élete és a mindenség léte, illetve az isteni dimenziók között. Ég atya és Föld anya közös gyermeke az ember, s az olümposzi istenek emberiek, nagyon emberiek, mintha titáni tettekre termett, halhatatlanná vált halandók volnának csupán. A tudományos vizsgálódást évszázadok óta áthatja az evolúciós szemlélet: az alacsonyabb rendűtől haladunk a magasabb rendű felé, a...

Tovább

Óm, Föld, Nap és az Ég…

Kozmológiai dimenziók az ősi Indiában Az óind gondolkodásban a Föld központi szerepet tölt be, noha csak közép-bolygónak számít, vagyis a kozmológiai rend közbülső szférájában helyezkedik el. Centrális fontossága értelemszerűen az emberlét kitüntetett helyzetével függ össze, ugyanis az emberlétet tekintik a legkedvezőbb lehetőségnek a lelki tökéletesség elnyerésére. A Föld kiegyensúlyozott helyzetben van, öröm-bánat, boldogulás és...

Tovább