Platón: Az állam (VI. könyv, 486/b-487/a)

  A FILOZÓFUSTERMÉSZET TULAJDONSÁGAI   SZÓKRATÉSZ: A filozófusok természetét illetően először is azt fogadjuk el, hogy mindig abba a tudományba szerelmesek, amely megvilágítja nekik a keletkezés és a pusztulás között nem hánykódó örök lényegek létét. GLAUKÓN: Fogadjuk el. SZÓKRATÉSZ: És azt is, hogy e lényeget teljes egészében keresik, de azért nem mondanak le annak kicsi, nagy, drágább, olcsóbb részéről sem, akár az előbb...

Tovább

A végidők jelei

  Egy vidéki régiségkereskedő poros raktárából került elő e becses följegyzés. Árkus papír, finom, dőlt betűs kézírás, cirkalmas fogalmazás és döbbenetes időtáv – 401-re vonatkozik az első bejegyzés. A lista időjárási anomáliákat sorakoztat föl majd másfél évezred történetéből válogatva. Külön érdekesség az 1848-49-es bejegyzések történelmi utalása, amiből a természeti katasztrófák mellett a nemzeti érzület katasztrófájának...

Tovább

A nyílegyenes ösvény

  Padmaszambhava, a nagy guru tanítása a Nyílegyenes ösvény állomásairól: Olvass el minden könyvet, amely vallásról, gondolkodásról, szellemről, lélekről szól. Ne légy tekintettel az egyik vagy a másik vallás külsőségeire, szabályaira, szokásaira és vizsgálj meg mindent. Hallgasd a gondolkozók, papok, bölcsek, aszkéták szavait. Ne vess el semmit. A gondolatokat éld át teljesen, azonosítsd magad velük, és csak akkor bírálj, ha már...

Tovább

Átváltozások (Metamorphoses)

  A világ keletkezése Tenger s föld, s mindent takaró égboltnak előtte mind e világ kerekén egyarcú volt az egész nagy természet: chaos, így hívták: csak nyers kusza halmaz; csak tunya súly: egymásra sodort, s még össze nem illő magvai nem jól összetapadt elemek tömegének. Nem ragyogott föl még, a világra világlani, Titan; nem nőtt szüntelenül, szarvát újítani, Phoebe; nem függött a körül-lebegő levegőben a föld sem, egyensúlyban...

Tovább

Keleti mese

    Bagdad közelében egy szent életű remete morzsolgatta békés napjait kellemes magányában. A környék lakosai, hogy imájába foglalja őket, mindennap buzgón ellátták élelemmel és ajándékokkal. A szent ember nem győzött hálát adni istennek azokért a jótéteményekért, amelyekkel gondoskodása elhalmozta. „Ó, Allah – mondogatta –, mily kimondhatatlan gyöngédséggel bánsz szolgáiddal! Ugyan mit tettem én, hogy kiérdemeljem azokat a...

Tovább

Csodák, tanulságok, tanítások

    Kép az ablakon Tirolban 1797. január havában egyik ablaküvegen feltűnt az Istenanya arcképe, ahogy azt a régi időben festeni szokták: szép ovál arc, nagy szemekkel, kissé hosszúkás orr, pici szájjal. Feje jobbra hajlik és szemeiből könnyek folynak. Az ablakot mosták, mindenféle folyadékkal iparkodtak a képet eltüntetni, de nem sikerült.  E csodás képet ma is őrzik az Absam-i plébánia-templom oltárán. Ez után következett...

Tovább