Oktatható-e a misztika?

    Ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel érdemben tudjunk foglalkozni előbb a címben foglalt fogalmakat kell értelmezzük. Mi a misztika? A szótárak szűkszavú definíciója szerint “hit a természetfelettiben, az isteniben, az érzékfelettiben; hit annak a lehetőségében, hogy az ember közvetlenül is érintkezhet a természetfeletti erőkkel.” az oktatás egyik legnagyszerűbb definíciója pedig így hangzik: az élet lényegének...

Tovább

Még egy szó az őstípusokról

  Az achetípus őslenyomat. A szabatos definíciók szerint ez egy típus ősalakja, őskép-minta, illetve egy mű első lenyomata. Keverednek a fogalmak: prototípus, első nyomat, eredeti minta… Az archetípus egy elv, objektum vagy személy idealizált formája, melyből további példányok származnak alkalmazás, másolat vagy továbbfejlesztés révén. Szűkebb értelemben az archetípus pszichológiai szakkifejezés, a személyiség és az ezzel...

Tovább

Rózsatövek – beszélgetés a szerzetesi elhivatásról

  Mottó: “Azt mondják, ha az ember nem tudja, hogy utazzon, vagy ne utazzon – akkor ne utazzon, ha nem tudja, hogy házasodjon, vagy ne házasodjon – akkor házasodjon, és ha nem tudja, hogy aszkéta legyen vagy ne legyen – akkor ne legyen.”   A magyar születésű Parvata szvámí harminc éve a Visnu hit gyakorlója. Szerte a világban előadásokat tart a hindu bölcseletről, vezetése mellett asramok, lelki...

Tovább

Anyag, tér, idő – A világmindenség lényege

  Az alábbiakban egy kordokumentumot szeretnék bemutatni. Surányi Károly feltehetőleg gimnáziumi tanár volt, akit politikai tevékenysége miatt vidékről Budapestre helyeztek. (Ez akkor még felért egy számüzetéssel.) Szerkesztett egy kalendáriumot a magyar nép okulására, itt-ott felbukkan még a neve, majd 1936-ban a Révai Irodalmi Intézetnél szerény kivitelű, ámde annál nagyobb igényű írása jelenik meg Anyag, Tér és Idő – a...

Tovább

A fa ágai és levelei egy törzsből fakadnak

  “A vallások sokfélesége nem veszélyt, hanem Istentől kapott gazdaságot jelent.”   Európa vallási szempontból mindinkább pluralisztikus társadalommá válik. A vallások sokfélesége jellemzi az embereket még a családokon belül is. A keresztény Nyugat az előtt a kihívás előtt áll, hogy otthont adjon misztikumnak, buddhistáknak és még sok más vallási közösségnek. Ez az új helyzet részben szorongást és...

Tovább

Dávid-csillag vagy Gólóka-csillag?

  Nemrégiben Jeruzsálem szent városát meglátogatva egy boltostól vásároltam egy ezüst függőt, a hatágú Dávid-csillagot. Amikor a nyakamba akasztottam, megkérdezte: – Miért hordasz Te egy zsidó szimbólumot? – Mire visszakérdeztem: – Zsidó szimbólum? Ez a sat-kóna [szanszkrt, a.m.: hatszög], Krsna hajlékának, Gólókának a szimbóluma.     A szimbólumok ősidők óta szerves részét képezik a világ nagy...

Tovább