Mihalovits Béla

  Mihalovits Béla életéről nagyon keveset, szinte semmit sem tudunk. 1850 körül született, s a Szinnyei József által szerkesztett “Magyar írók élete és munkái” című hatalmas munka 8. kötete is csak annyit ír róla, hogy “Teheránban élő magyar ember, ki 1879 körül Kolozsvárról származott el keletre s jelenleg a perzsa sah udvarában tekintélyes állást foglal el. A mostani sah mellé, a mikor még trónörökös volt,...

Tovább

Vojnich Oszkár

  A földbirtokos, világ körüli utazó, földrajzi író Vojnich Oszkár a Vajdaság egyik kis falujában, Bajsán született 1864. május 18-án Vojnich (Vojnits) Sándor és felsőpulai Rohonczy Szilárdka (!) fiaként. Mivel családja a környék leggazdagabb famíliája volt, semmi sem akadályozta abban, hogy idővel megvalósíthassa gyerekkori álmait, miszerint kedvére, kizárólag érdeklődése alapján keressen fel távoli tájakat.    ...

Tovább

Honigberger János Márton

  Honigberger János Márton 1795. március 10-én született Brassóban. Gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte el, majd ugyanott, illetve Besztercén gyógyszerészetet tanult. A román fejedelemségben töltött egy évi gyakorlat után Várnában hajóra szállt, s 1816 decemberében érkezett meg Konstantinápolyba, a török fővárosba. Ekkortól fogva két szenvedélyének, az orvoslásnak és az utazásnak hódolt.     A nyugodalmas...

Tovább

Bernáth Géza

  Bernáth Gézáról sajnos nagyon keveset tud még az utazókkal foglalkozó szakirodalom is. 1845-ben született, alighanem a Kassától 10 km-re délkeletre lévő Bernátfalván, mert Szinnyei József nevéhez megkülönböztetésül zárójelben odatette, hogy „bernátfalvi”.     Noha szüleiről, elvégzett iskoláiról sem tudunk semmit, bizonyosan érettségizett, mivel az 1868–1870-es Osztrák–Magyar Kelet-ázsiai Expedícióban, melynek Xántus...

Tovább

Magyarországi György

  A korábban Szászsebesi Névtelen néven ismert Georgius de Hungaria, azaz Magyarországi György, vagy egyszerűen György barát nem jószántából lett keletutazó. Az 1422 körül a Hunyad vármegye szászvárosi járásához tartozó Romosz nevű faluban született tudós szerzetes fiatalkorában, 1438-ban esett a Szászsebes környékére betörő török martalóc sereg fogságába. A szászsebesi iskolában tanuló, feltehetően erdélyi szász származású ifjút...

Tovább

Kakas István és Tectander György

  A jelen cikkben kivételesen két keletutazóval foglalkozunk, aminek magyarázata egyszerű: közösen indultak el II. Rudolf német-római császár és magyar király (e néven csak az első) megbízásából 1602. augusztus 27-én Perzsiába Abbász sahhoz, ám a küldöttség vezetője, Zalánkeményi Kakas István még a cél elérése előtt, 1603. október 25-én, a perzsiai Lahidzsánban meghalt. Helyét titkára, Tectander György vette át, aki sikeresen...

Tovább