Nárájana upanisad, Kaliszantarana-upanisad

  Az upanisad szó jelentése „közelbe ülés”, vagy odatelepedés a tanító mellé. Ez jelzi a tanítás ősi módszerét, de ha csupán ülés-ként értelmezzük az upanisadokat, akkor is közös módszertani elvet ismerünk fel. Ezek az ülések egy-egy felvetett téma alapos megvitatását, az abszolút igazság kutatásának ismeretelméleti módozatát jelentik, melyek során egy vagy több előadó oktatja méltó jelöltjét vagy hallgatóságát. A titkos...

Tovább

A kérdések titkos tanítása (Prasna-upanisad)

  BEVEZETŐ A Prasna-upanisad az Atharva-védához tartozik, hat része hat kérdéssel foglalkozik, amiket a bölcs Pippaláda tanítványai tesznek föl. A végső ok természetét, az aum szótag erejét, s a Legfelsőbbnek a világ alkotóelemeihez fűződő viszonyát feszegetik. Az upanisad elnevezése e kérdésekből ered (prasna – kérdés). A hat kérdés az alábbiakra vonatkozik: 1. Az anyag eredete és Pradzsápati élete, 2. az életerő (prána)...

Tovább

Mundaka-upanisad

  BEVEZETŐ A Mundaka-upanisad az Atharva-védához tartozik, három fejezetből áll, s mindegyik két-két részre tagolódik. A Mundaka-upanisad nem egy bizonyos véda-iskola sajátja, hanem ahogyan címe is mutatja, a beretvált fejű aszkéták alapműve. A mund szógyök jelentése beretválkozik, mert aki elsajátítja az upanisad tanait, megtisztul minden hibától és tudatlanságtól, ahogyan a beretvált ember szabadul meg szőrzetétől. A beretválás...

Tovább

Kéna-upanisad

  A rövid, ámde jelentős Kéna-upanisad eredetileg a Száma-védával foglalkozó Talavakára (ritmust ütő) iskola bráhmana-irodalmához tartozik, illetve más vélemények szerint a Dzsaiminíja filozófiai-papi iskolához. Ezért korábban Talavakára-upanisad néven volt ismeretes. (Talava jelentése tenyerét használó hangszeres zenész, tála a ritmus, amit a száman-dallamok memorizálásához és felidézéséhez is használhattak.) Ahogyan a rövid, de...

Tovább

Aitaréja-upanisad

A Rg-védát gondozó Aitaréjin védamagyarázó iskola szövegei közé tartozik az Aitaréja-bráhmana és az Aitaréja-áranjaka, s ez utóbbinak második szakaszában (2. áranjaka) a 4-5-6. fejezetek alkotják az Aitaréja-upanisadot. A szöveg eredetéről így szól a hagyomány: „Élt egyszer hajdanán egy nagy bölcs, akinek több felesége is volt. Egyikőjüket Itarának hívták, akinek fia született, Mahídász Aitaréja (azaz Itará fia) nevezetű. Atyja jobban...

Tovább

Katha-upanisad (részlet)

Az ifjú Nacsikétasz története már a Rg-védában is megtalálható, de szerepel a Taittiríja-bráhmanában (3.11.8.), s később a Mahábháratában is. Vádzsasravasz, más néven Gautama áldozatot tartott, melynek keretében minden vagyonát szétosztotta. Amikor a bráhmanáknak szánt ajándék gyanánt elővezették a teheneket, Nacsikétasz égi sugallatot kapott, s megkérdezte atyját, őt vajon kinek áldozza föl? Sürgetése felingerelte apját, aki...

Tovább