Csaitanja Maháprabhu tanítása – 2. rész

A hindu vallásfilozófia egyik legjelesebb hírnökének tanítása   A Legfelsőbb b.) Brahman, Paramátmá és Bhagaván Habár Isten egy és oszthatatlan, számtalan formában, számtalan módon nyilvánul meg hívei előtt, azok különféle képességeihez és megtapasztalási folyamataihoz képest. A Bhágavata-purána Isten három fő arculatáról, megnyilvánulási fokozatáról ír: Brahman, Paramátmá és Bhagaván. (1) A lelki tudás (gjána) művelése Brahman...

Tovább

Ísa-upanisad

  Az Upanisadok tanait bemutatandó a gyűjteményes kiadások kezdő-upanisadját, az Ísa-upanisadot választottuk. E mű a Jadzsur-Védához tartozik, a Vádzsaszénaja-szanhitá utolsó fejezeteként, így tehát nem különálló Véda-függelék, hanem a Sukla-Jadzsur-Véda szerves része. Invokációja ismétlődik a Brhadáranja-Upanisadban, s utal a Mindenség forrásának kimeríthetetlen természetére. Az Ísa a legrövidebb Upanisad, mindössze tizennyolc...

Tovább

Csaitanja Maháprabhu tanítása – 6. rész

  A hindu vallásfilozófia egyik legjelesebb hírnőkének tanítása – 6. rész   Príti A príti vagy más néven préma istenszeretetet jelent. Koncepciója két dolgot sejtet: 1) prijatá – gyengéd érzelmek (bháva), vonzódás a szív választottja iránt és 2) szukha – boldogság. A prijatá  azonban nem azonos az általános értelembe vett boldogsággal (szukhával), amely mindig személyes elégedettséggel jár, s így...

Tovább

Csánakja-aforizmák

    A Kr. e. 350-275 között élt indiai tudós-politikus bölcs mondásaiból   Az igazság ismerete beragyogja az ember tetteit. A lélek mindennek tanúja. A nemes gondolkodású magából kiindulva vélekedik másokról. Minden reggel gondold át, mi a teendő aznap. A tudás lecsöndesíti az érzékeket. Az öröm s a szenvedés úgy követi a cselekvőt, mint gyermek az anyját. Ne dicsérd önmagad! Tetteid a bánatnak okai. A sohasem haragvó...

Tovább

Tri-guna: a természet három kötőereje II.

  Az előző részben szóltunk az emberre ható, s személyiségét, tetteit jellemző három gunáról: a jóság, a szenvedély és a tudatlanság kötőerejéről. A jóság ismérvei: tudást ad, távol tart a helytelen tettektől, boldogságérzet, isten-hit. A szenvedély jelei: erős vágyak és ragaszkodás, intenzív törekvés, bujaság, emberek imádata. A tudatlanságot pedig tunyaság, sok alvás, zavaros gondolkodás, tétlenség és illúzió, valamint...

Tovább

Úton az ötödik dimenzió felé

  Bhakti Prakash Hrishikesh kutató-orvos egyetemi tanárként kezdte pályafutását, s tudományos érdeklődése mellett elmélyült gyakorlójává vált a hindu bhakti tradíciónak. Életét később teljesen a spirituális kutatásnak szentelte. Ma szannjászí szerzetesként Malajziában él, s szerkesztője a Visva-vaisnava-raj-sabha című folyóiratnak. Írásában a transzcendentalista szemével mutatja be az anyag-lét és az anyagon túli dimenzió sajátos...

Tovább