Ara-Szir király gyógyulása

  – Tizenhárom elefánt, százhuszonnégy harci kocsi és tizenötezer rabszolga – jelentette a hírnök, s a királyi sátor mélyén, a nagy karos gyertyatartók lengő fátylaival takart homályból izgatottan csillantak elő a főméltóságok előrehajló fejdíszei. Minden szem megfeszülten figyelte az öreg, rettegett király vonásait, vajon a jó hír felderíti-e? Hiszen lehet-e puhább selymű legyezővel hízelegni a beteg királyi arcnak, mint...

Tovább

Ezeregy bölcsesség

  Az alábbi kis történetek Mestere a lelki bölcsesség örök letéteményese, akihez az őszintén törekvő fordul útmutatásért, éljen bár az időtlen múltban vagy éppen manapság.   Csodák Egy ember keresztül-kasul utazta a világot, csakhogy személyesen meggyőződhessen a Mester hírének valódiságáról. – Milyen csodát tett a Mestered? – kérdezte az egyik tanítványtól. – Csoda többféle létezik. Nálatok azt tekintik...

Tovább

A héja meg a tyúkok – Az egér és a macska

  A héja meg a tyúkok Egy héját fogott János, és havavitte szépen, Majd madzagot szerezve, A tyúkólhoz kötözte. Sikoltozott remegve az iszonyú veszélyben Sok tyúk s egyéb baromfi. De telt-mólt az idő. S mert megszokták, a szomszéd nem volt oly rémítő. Szemügyre vették: aztán, mivel már nem remegtek, Beszédbe elegyedtek. A héja ezt felelte: “Egészen meghatódom, Oly lekötelezőnek tekintem, s oly örömnek, Hogy gondolnak rám...

Tovább

A hasonlítgatás csapdája – Az olimpia szelleme

  A hasonlítgatás csapdája Indiában egy vízhordó embernek volt két vizesvödre. Ezeket egy rúd végére erősítette, és a vállán keresztbe téve hordta bennük a vizet. az egyik vödör repedt volt, a másik ép. Az ép vödör a hazáig tartó hosszú úton az utolsó cseppig megtartotta a vizet. A repedt vödör viszont minden alkalommal félig kiürülve érkezett meg a házhoz. Ez így ment két esztendőn keresztül, a vízhordó nap mint nap csak másfél...

Tovább

Platón: Az állam (VI. könyv, 486/b-487/a)

  A FILOZÓFUSTERMÉSZET TULAJDONSÁGAI   SZÓKRATÉSZ: A filozófusok természetét illetően először is azt fogadjuk el, hogy mindig abba a tudományba szerelmesek, amely megvilágítja nekik a keletkezés és a pusztulás között nem hánykódó örök lényegek létét. GLAUKÓN: Fogadjuk el. SZÓKRATÉSZ: És azt is, hogy e lényeget teljes egészében keresik, de azért nem mondanak le annak kicsi, nagy, drágább, olcsóbb részéről sem, akár az előbb...

Tovább

Jellemrajzok

    BEVEZETŐ Vizsgálódásaim során már korábban is sokat törtem a fejemet, s alighanem mindig fejtörést fog okozni, miért van az, hogy Görögország ugyan egyazon éghajlat fekszik, és a görögök mind hasonló neveltetésben részesülnek, a lelki alkatunk mégsem azonos. Ezért én, Polüklész – mint aki huzamos ideje figyelem az emberi természetet, és kilencvenkilenc esztendőt értem meg, azonkívül sok és különféle természettel...

Tovább